Nyheter

KS Bedrift: Enige om frie lokale forhandlinger

- Vi er fornøyd med at rammen gir våre medlemmer et godt utgangspunkt for reallønnsvekst i lokale forhandlinger, sier Katrine Olsson, leder av forhandlingene for Akademikerne kommune.

KS Bedrift: Enige om frie lokale forhandlinger
09. mai, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikerne og KS Bedrift kom i dag til enighet om rammene for lønnsoppgjøret i konkurranseutsatte bedrifter i kommunal sektor. Partene er også enige om at all lønn skal forhandles lokalt på den enkelte arbeidsplass. Lokale forhandlingene vil gjennomføres lokalt i løpet av året.

- Vi er tilfreds med at lønnsforhandlingene skjer fritt i den enkelte virksomhet. Ulike bedrifter har ulike behov, og må derfor ha mulighet til å bruke lønn for å beholde viktig kompetanse, sier Katrine Olsson.

Olsson er også fornøyd med at kompetansebehov og kompetanseutvikling skal inngå som en del av de lønnspolitiske drøftingene på arbeidsplassene. – Avtalen vil gjøre det lettere for ansatte å oppdatere fagkompetansen sin. Dette vil styrke den enkelte medarbeider og de virksomhetene, sier Olsson.

Arbeidsgivere og tillitsvalgte forplikter seg til å gjennomføre årlige evalueringsmøter om de lokale lønnsforhandlingene innen to måneder etter at forhandlingene er gjennomført.

- Alle våre medlemmer får lønnen forhandlet lokalt. Da er det viktig at prosessen er forankret i en god lokal lønnspolitikk slik at forhandlingene blir ryddige og transparente. Når vi har fått gjennomslag for evalueringer vil det gi læring også for senere oppgjør, sier Olsson.