Nyheter

Krever solid lønnsvekst i sykehusoppgjøret

Akademikerne krever reallønnsvekst og at de lokale forhandlingene skal skje uten sentrale føringer i sykehusene.

Krever solid lønnsvekst i sykehusoppgjøret
13. april, 2018 – Oppdatert 10. april, 2019

- Når norsk økonomi går godt må det komme de ansatte til gode. Vi forventer reallønnsvekst for våre medlemmer i helseforetakene, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse.

Ansatte i sykehus med mer enn fire års utdanning har de siste årene hatt lavere lønnsvekst enn de andre yrkesgruppene i sykehus.

- Frontfaget utgjør en norm over tid og ikke er en fasit for hvert enkelt oppgjør.

Med andre ord er ikke frontfaget nødvendigvis et absolutt tak i forhandlingene, sier Frøyland.

Akademikernes medlemmer forhandler sin lønn lokalt. Fredag starter de sentrale forhandlingene, der Akademikerne er opptatt av å legge til rette for gode prosesser for foreningene ved de enkelte sykehusene.

- Fordi ulike sykehus har forskjellige behov og utfordringer trenger vi lokale, kollektive lønnsforhandlinger. Lokale forhandlinger gjør det mulig å beholde riktig kompetanse slik at hvert enkelt sykehus kan levere gode helsetjenester til innbyggerne, sier Frøyland.

Akademikerne starter forhandlingene med Spekter fredag 13. april. Akademikerne deltar også i forhandlingene om nye områdeplasseringer som starter i dag.