Nyheter

Krever formidlingskompetanse ved universitetene

- Undervisningskompetanse har for lav status. Skal kvaliteten på høyere utdanning bli bedre må det stilles større krav til formidlingskompetanse ved norske utdanningsinstitusjoner og vi må gi de gode underviserne bedre karrieremuligheter, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Krever formidlingskompetanse ved universitetene
08. juni, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

En ny rapport fra OECD viser at utdanningssystemet i Norge i hovedsak fungerer veldig godt, men at studentene ikke scorer tilfredsstillende høyt på problemforståelse, tallforståelse og leseferdigheter. Også frafallet fra studier er stort.

OECD foreslår blant annet bedre karriereveiledning og mer støtte til studenter i utdanningsløpet for å hindre frafall. Dette støttes av Akademikerne.

- Bedre karriereveiledning betyr at de enklere kan unngå å ta feil studievalg og raskere kan bli ferdig med studiene, sier Sollien.

Rapporten viser også at kandidatene kommer lett ut i arbeidslivet, men at relevansen for arbeidslivet kan bli bedre.

- Et godt samarbeid mellom lærestedene og næringslivet er viktig for at undervisningstilbudet skal bli relevant. I mange av utdanningene kan praksis øke studentens læring og bidra til økt kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet, sier Sollien.

OECD-rapporten Higher Education in Norway: Labour market relevance and outcomes er bestilt av Kunnskapsdepartementet.