Nyheter

Kommuneøkonomien: — Gode tjenester forutsetter gode fagmiljøer

- 60 prosent av kommunene mangler psykologer og jurister, og svært mange kommuner har for få fagpersoner til at man kan snakke om et reelt fagmiljø. Når kommunene mangler viktig kompetanse får ikke innbyggerne gode og likeverdige tilbud, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Kommuneøkonomien: - Gode tjenester forutsetter gode fagmiljøer
15. mai, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

I dag la regjeringen frem kommuneproposisjonen for 2019. Akademikerne mener det er viktig at arbeidet med å utvikle og omstille kommunesektoren fortsetter og at inntektssystemet stimulerer til dette.

- Det er viktig at kommuneøkonomien legger til rette for sterkere fagmiljøer. Når fagmiljøene blir små eller mangler helt går det gjerne ut over de svakeste gruppene i samfunnet for eksempel rusavhengige og de som strever med psykisk lidelser, sier Sollien.

Regjeringen foreslår at kommunene får en vekst i frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner i 2019. Akademikerne er positive til arbeidet som gjøres for å gjennomgå og redusere mengden av øremerking og tilskuddsordninger til kommunesektoren.

- Kommunene skal tilby gode velferdstjenester til innbyggerne. Da trenger de handlingsrom til selv å prioritere innenfor større rammer, sier lederen i Akademikerne.