Meninger

Kjære student, du har valgt rett

Norge trenger kompetanse og arbeidslivet etterspør det. Næringslivet søker i stadig større grad medarbeidere med universitetsutdanning, skriver leder Kari Sollien i Dagbladet.

Kjære student, du har valgt rett
17. august, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

I disse dager vil et nytt kull førsteårsstudenter søke Lånekassen om studielån og flytte inn på hybler og studentboliger i landets høyskole- og universitetsbyer. Mange har sommerfugler i magen spent på tilværelsen som venter.

Noen er usikre på valget og lurer på om det er verdt å bruke fem år av livet på studier og starte voksenlivet med stor studiegjeld.

Les kronikken på dag​bladet​.no her.

Kjære student, du har valgt rett. Norge trenger kompetanse og arbeidslivet etterspør det. Næringslivet søker i stadig større grad medarbeidere med universitetsutdanning. Det er flere grunner til det.

For det første gir mange mastergrader spisskompetanse som næringslivet etterspør. Studentene blir eksperter på sitt felt og kan anvende kunnskapen direkte i arbeidslivet. I juni besøkte jeg Universitetet i Agder og virksomheter i regionen.

Der møtte jeg unge som i tett samarbeid med ingeniørselskapet Sweco har skrevet masteroppgaver om emner som selskapet manglet kompetanse på. Veien inn i fast jobb var kort.

For det andre får du som universitetsutdannet en generell kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Analysekompetansen – evnen til å finne, forstå og behandle informasjon og trekke riktige slutninger – er etterspurt både i offentlig og privat sektor.

Til sist, arbeidstakere med master har lært å lære. Med master er du omstillingsdyktig. Du kan oppdatere kunnskapen din, lett ta til deg kunnskap på nye områder og tilpasse deg et arbeidsliv som krever omstillingsdyktige arbeidstakere. 

Det siste er viktig. Det norske arbeidslivet er i endring. Når ny teknologi tas i bruk på norske arbeidsplasser automatiseres i stadig større grad rutinepregede, enklere arbeidsoppgaver. McKinsey anslår at 30 prosent av dagens arbeidsplasser vil forsvinne allerede om ti-15 år.

Det vil bli skapt nye arbeidsplasser, og, mye tyder på at de oppgavene og jobbene vi møter blir stadig mer komplekse og kompetansekrevende. Det gir behov for langt flere med høy utdannelse, og mer tverrfaglig samarbeid.

En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse slo i 2017 fast at behovet for akademisk kompetanse bare vil øke i årene som kommer. Rapporten viser også et behov for økt akademisk kompetanse innenfor alle studieretninger, særlig innenfor ingeniørfag, samfunnsfag, humaniora og juss.

Dette ser vi også i dag. De aller fleste med høy utdanning får jobb, ifølge 2017-tall fra Norsk institutt for utdanning (NIFU). Kun 2,7 prosent av masterutdannede er arbeidsledige etter endt utdanning.

Selv om 50 000, mange høyt utdannede, mistet jobbene sine under krisen som rammet offshore og oljeservicenæringen, er mange av disse blitt fanget opp av andre næringer som trenger kompetansen.

Norges viktigste ressurs er menneskene, og en høyt utdannet befolkning har stor betydning for vekst og velstandsnivå i Norge. Derfor er det viktig at du begynner på studier og at du gjennomfører. Vi trenger din kompetanse. Lykke til med studiene.