Blogg

Jeg gleder meg til en ny periode som leder

Akademikerne vokser. Vi skal bruke styrken vår til å sikre gode arbeidsvilkår for medlemmene våre, og til å påvirke samfunnsutviklingen i riktig retning.

Jeg gleder meg til en ny periode som leder
Hver måned blogger lederen av Akademikerne eller ledere fra våre 13 medlemsforeninger om viktige og aktuelle saker for foreningene og fellesskapet.
14. november, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikerne er summen av alle medlemmene og alle de tillitsvalgte. De gjør en uvurderlig innsats for fellesskapet i en travel arbeidshverdag, noe jeg selv har vært vitne til på mine besøk rundt om i landet. Mange organisasjoner opplever synkende medlemstall, men Akademikerne har vokst også de siste to årene. Arbeidet for økt organisasjonsgrad har vært viktig for oss og medlemsforeningene i perioden som har gått, og vil være det også fremover. Jo flere vi blir, jo sterkere står vi! Denne styrken skal vi bruke til å sikre gode arbeidsvilkår for medlemmene våre, og til å påvirke samfunnsutviklingen i riktig retning. 

Det har vært et privilegium å lede Akademikerne i en periode der vi har fått flere viktige gjennomslag både på tariffområdet og politisk, og jeg tillater meg et tilbakeblikk på noen høydepunkter: Vi vant den viktige arbeidsrettssaken om kollektivt vern av arbeidstid for leger, og vi har videreutviklet tariffavtalen i staten. Nå er det lokale kollektive lønnsforhandlinger for alle akademikernes grupper i staten. Det er bra for de som har investert i lang utdanning, og det er bra for virksomhetene som får et nytt og viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde den kompetansen de trenger. Akademikerne har jobbet for styrking av det sosiale sikkerhetsnettet for næringsdrivende og gründere. I perioden har sykepengerettighetene og pensjonsrettighetene for denne gruppen blitt bedre. I tillegg har det kommet bedre muligheter for finansiering av gründervirksomhet.

Det har vært et privilegium å lede Akademikerne i en periode der vi har fått flere viktige gjennomslag både på tariffområdet og politisk.

Akademikerne jobbet hardt for å få på plass en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Det var et viktig gjennomslag da den kom på plass. Den er nylig revidert. Fokuset på undervisningskvalitet har blitt sterkere, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår for å løfte statusen til undervisere og kvaliteten på undervisningen. I tillegg blir det viktig for Akademikerne å jobbe for bedre rammer for etter- og videreutdanning for akademikere. Det mangler en god plan for dette i langtidsplanen.

I perioden har vi også delt ut Akademikerprisen til henholdsvis Dag Berild, Marie Moe og Nora Sveaass for arbeidet deres med antibiotikaresistens, IKT-sikkerhet og menneskerettigheter. Alle tre viser på en strålende måte hvor viktig tverrfaglig akademisk kompetanse er for å løse store samfunnsutfordringer. Akademikernes slagord er «våger å tenke nytt». I høst har vi fornyet oss selv. Vi har fått ny visuell profil, ny logo og nye nettsider. Vi håper de blir likt og brukt!

Nå venter nye muligheter og utfordringer. Jeg gleder meg til en ny periode som leder for Akademikerne.