Nyheter

Håvard Holm valgt til president i Juristforbundet

Lagdommer Håvard Holm ble lørdag enstemmig valgt til ny president i Juristforbundet på forbundets landsmøte. Holm var 2010 – 2014 leder av Den norske Dommerforening, som inngår i Juristforbundet, og har sittet fire år i forbundets hovedstyre.
Håvard Holm valgt til president i Juristforbundet
05. november, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Håvard Holm har de siste 14 årene vært dommer i Borgarting lagmannsrett, landets største ankedomstol. Han tok juridikum i 1983 og har tidligere i karrieren vært påtalejurist ved Oslo politidistrikt, virket som advokat og arbeidet i Økokrim. 

Holm ble på landsmøtet fremhevet som en brobygger og samlende kandidat. Han sa i sin takketale at han ville bruke alle sine ressurser på å videreføre den positive utviklingen Juristforbundet har hatt de siste årene. 

I et intervju med nettavisen Juristen​.no har han uttalt: «Jeg ser det som en styrke at et forbund består av foreninger som i enkelte saker har ulike syn, meninger og standpunkter. Det fører gjerne til god og bred meningsutveksling og slik jeg ser det vil det være naturlig – og uproblematisk – for en president å gi uttrykk for at det innad i forbundet er ulike synspunkter på temaer i de sakene det faktisk er slik.» 

Ny visepresident i Juristforbundet er Katrine Bratteberg, som kommer fra NAV. Hun har i siste periode vært nestleder i forbundets seksjon for statsansatte medlemmer. Både presidenten og visepresidenten vil heretter utøve vervene på fulltid. 

Håvard Holm etterfølger Curt A. Lier som har ledet Juristforbundet i nærmere ni år, de siste seks som president. Juristforbundet har i disse årene økt sitt medlemstall fra 16 478 til 20 544. Lier blir nå advokat.