Nyheter

Forhandlingene om ny IA-avtale er i gang

Ved årsskiftet går dagens IA-avtale ut. Partene i arbeidslivet og regjeringen har nå satt seg ved forhandlingsbordet for å få på plass ny avtale.

Forhandlingene om ny IA-avtale er i gang
14. november, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Målet med IA-samarbeidet er et mer inkluderende arbeidsliv, i et samarbeid mellom myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Hovedmålene i dagens avtale er å redusere sykefraværet, hindre frafall, sørge for at flere med redusert funksjonsevne er i arbeid og sørge for at seniorer står lenger i jobb.

Akademikerne ønsker en videreføring av IA-avtalen, med samme ambisjonsnivå som dagens avtale. Samtidig må vi være villig til å tenke nytt om hvordan vi skal nå målene. Vi jobber for at den lokale, kollektive dialogen styrkes i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Det viktigste IA-arbeidet skjer på arbeidsplassen, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Partene har som mål å signere en ny IA-avtale 18. desember.