Nyheter

Flere endringer i regjeringen på kunnskaps- og arbeidslivsfeltet

Akademikerne ser frem til viktig og spennende samarbeid med nye og gamle ministre etter statsminister Erna Solberg endringer i går.

Flere endringer i regjeringen på kunnskaps- og arbeidslivsfeltet
18. januar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

- Det er alltid interessant når våre saksfelt får nye statsråder, og statsministeren gjør flere spennende endringene i sin regjering, sier Akademikernes leder Kari Sollien.

Torbjørn Røe Isaksen går fra Kunnskapsdepartementet til å bli næringsminister i Solbergs blå-grønne regjering.

- Jeg vil takke Røe Isaksen for samarbeidet med ham som kunnskapsminister, og ser frem til å videreføre det i hans nye rolle som næringsminister. Koblingen mellom utdannings- og forskningssektoren og næringslivet vil være helt avgjørende for å fremme innovasjon og skape nye og lønnsomme kompetansearbeidsplasser. Jeg håper Røe Isaksen tar med seg den erfaringen inn i sin nye jobb, sier Sollien.

Høyere utdanning og forskning får sin egen statsråd, når Kunnskapsdepartementet får to ministre.

- Vi vet fra forrige periode at Venstres Iselin Nybø har både stor kunnskap og interesse for feltet, og Akademikerne ser frem til å samarbeide med henne om dette viktige politikkområdet.

Jan Tore Sanner får ny jobb, når han går fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å bli ny kunnskapsminister.

- Utdanning er den viktigste faktoren for å lykkes i norsk arbeidsliv, og ved at én statsråd nå får ansvaret for hele løpet fra barnehage til videregående skole, og integreringsfeltet, håper vi på en tettere kobling mellom de to fagfeltene, sier Sollien.