Nyheter

Fersk rapport: Høyt utdannede kan tape på ny pensjonsordning i det offentlige – og de yngste får det verst

Akademikerne varsler kamp mot regjeringen i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon denne uken.

Fersk rapport: Høyt utdannede kan tape på ny pensjonsordning i det offentlige – og de yngste får det verst
07. februar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

I dag starter forhandlingene om ny pensjonsordning i offentlig sektor. En rapport utført av Actecan på vegne av Akademikerne viser at langtidsutdannede risikerer å komme langt dårligere ut med den nye ordningen enn med den gamle, slik arbeidsminister Anniken Hauglie nå skisserer opp det nye systemet.

Les omtale av rapporten i Aftenposten.

- Det er ingen tvil om at dagens ordning må endres, fordi den slår svært dårlig ut for de yngre generasjonene. Men rapporten viser altså at regjeringens skisse til ny pensjonsordning gjør ting verre: Dagens 25-åringer vil kunne få helt ned i 42 prosent av lønnen de har i slutten av karrieren i pensjon, mot 66 prosent for de som går av med pensjon i dag, sier leder Kari Sollien, som forhandler for Akademikerne med Anders Kvam og Jan Olav Birkenhagen.

Rapporten fra Actecan tar for seg hvordan Arbeids- og sosialdepartementets pensjonsløsning slik den skisseres opp rapporten «Nye pensjonsordninger i offentlig sektor» fra 2015 – som er utgangspunktet for forhandlingene som begynner denne uken. Onsdag setter partene seg ned ved forhandlingsbordet, for å forhandle pensjonen til hundretusener av ansatte i staten, kommunene og sykehusene.

- Offentlig sektor har tradisjonelt hatt en god pensjonsordning, noe som har vært et viktig konkurransefortrinn for sektoren. Med en dårligere pensjonsordningen vil staten, kommunene og sykehusene miste en viktig rekrutteringsfaktor – og langtidsutdannende vil velge seg andre arbeidsplasser, sier Sollien.

Sollien mener at det med regjeringens skisse nærmest «straffer seg» å ta lang utdannelse.

- Denne gruppen kommer senere ut i jobb, og vil dermed ha færre år i yrkeslivet. De har også en stigende lønn gjennom karrieren og en lønn noe over gjennomsnittet. Dette må det tas høyde for.

Regjeringen har et uttalt mål om at det skal lønne seg å stå lenge i jobb med ny ordning. Actecans beregninger viser imidlertid at regjeringen legger opp til en ny løsning der opptjeningseffekten etter 67 år fortsatt er begrenset.

- Akademikerne vil i forhandlingene kreve at ny pensjonsordning gir opptjening for all lønn opp til 12G, og at det gis opptjening for alle år en står i arbeid. Dette må gjelde hele pensjonsordningen, sier Sollien.