Nyheter

Enighet med Spekter i sykehuskonflikten

Leder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland, er lettet og glad for en avtaleløsning i en langvarig og krevende uenighet.

Enighet med Spekter i sykehuskonflikten
24. januar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Den langvarige striden mellom Spekter og sykehuslegene om arbeidstid er over. Løsningen innebærer at arbeidsplanene skal settes opp etter fast rullerende mønster, og slik at det kan legges til rette for å planlegge for ulike typer langtidsfravær og ferie.

- Vi ser nå fremover og bygger videre på den avtalte enigheten. Jeg er svært takknemlig for alle som har bidratt med styrke til en løsning gjennom halvannet år siden meklingsbruddet i 2016. Det er medlemmer som har stått i streik og medlemmer som har vært solidariske støttende. Jeg vil takke de fagforeningene som har gitt oss sterk støtte og våre sekretariatsansatte som har jobbet utholdende gjennom 18 måneder.

Han fortsetter:

- Det er nå fremforhandlet en tilfredsstillende løsning som gir nødvendige beskyttende kollektive arbeidstidsordninger. Overordnet er det slått fast av Arbeidsretten at det er fagforeninger som skal råde over tillatelser og forsvarlighetsvurderinger ved store unntak fra arbeidsmiljøloven. Konflikten var nødvendig for å få dette på plass. Den inngåtte avtalen med gjennomslag for kollektive vernebestemmelser legitimerer den langvarige konflikten. 

En styrke for partssamarbeidet

- Vi er fornøyd med å ha kommet fram til en forhandlingsløsning om ny tariffavtale mellom Spekter og Legeforeningen for helseforetakene. Vi legger en krevende tid bak oss, og er enige om å se framover og i fellesskap utvikle tariffavtalen videre, sier Sylvia Brustad, direktør for Spekter Helse i Arbeidsgiverforeningen Spekter, og Marit Hermansen, president i Den norske legeforening.

Spekter og Legeforeningen har også kommet til enighet om en løsning for leger i spesialisering og tilrettelegging av arbeidstiden for gravide leger i siste trimester.

— Enigheten vil bidra til å skape ro i sykehusene, sier Hermansen.

- Dette gir forutsigbarhet både for den enkelte lege og for helseforetakenes planlegging, sier Brustad.

Siden partene har kommet til enighet gjennom forhandlinger, vil det ikke nå være nødvendig med ny behandling av saken i Rikslønnsnemnda.

- Det er viktig at partene har funnet frem til enighet. Dette styrker partssamarbeidet og den norske modellen, fastslår Brustad og Hermansen.