Nyheter

Enighet i de innledende forhandlingene i sykehusene

Akademikerne helse og Spekter ble i dag enige i de innledende sentrale forhandlingene.

Enighet i de innledende forhandlingene i sykehusene
13. april, 2018 – Oppdatert 10. april, 2019

- Etter streiken i siste hovedoppgjør, med etterfølgende løsning, møter vi årets hovedoppgjør med sentral og lokal optimisme, sier Akademikerne helses leder Rune Frøyland.

- Vi ønsker i år lokale lønnsforhandlinger for alle Akademikernes medlemsgrupper i sykehusene.

Spekter og Legeforeningen avtaler oppstart for forhandlingene om overenskomstens del A2, med etterfølgende B‑delsforhandlinger. For alle andre foreninger i Akademikerne starter B‑delsforhandlingene 23. april. De lokale parter skal avholde et planleggingsmøte innen 18. april for å fastsette fremdrift. I møtet skal også lønnsdata fremlegges.

- Akademikerne har vært med å bidra til moderate lønnsoppgjør de siste årene. Norge er nå inne i en oppgangsperiode, og Akademikerne krever derfor at resultatet fra årets hovedoppgjør gir reallønnsvekst. Videre vil Akademikerne understreke at frontfaget er ment som en norm over tid, og ikke et tak i lokale forhandlinger. Det skal være lokale behov og avtalte kriterier for lønnsdannelse som er avgjørende for resultatet, slår Frøyland fast.

For øvrig er Martina Hansens Hospital nå lagt inn i samme overenskomstområde som Lovisenberg Diakonale Sykehus. Området har fått nytt nummer og navn, Overenskomstområde 13: Sykehus med driftsavtale.