Nyheter

Debatterte det kjønnsdelte arbeidslivet

- Aldri før har så mange kvinner tatt høyere utdanning. Hvorfor fortsetter da arbeidsmarkedet å være delt etter kjønn? Det er et paradoks at veksten i så liten grad kommet de private bedriftene til gode.

Debatterte det kjønnsdelte arbeidslivet
07. mars, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Dette sa lederen i Akademikerne, Kari Sollien, da hun innledet frokostseminar om det delte arbeidslivet. Medlemstallene til akademikerne viser at 70 prosent av medlemmene i privat sektor er menn. Dette gjelder også for de med den samme utdanningen.

En vanlig oppfatning av kvinners yrkesvalg er at de velger offentlig sektor fordi det er trygt og fordi sektoren har gode fleksible ordninger som gjør det enklere å kombinere jobb og familie. De om lag 80 deltakerNe som tyvstartet 8. mars-markeringen fikk høre Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, ta et oppgjør med stereotyper i arbeidslivsdebatten.

- Vi må fjerne myter om det private arbeidslivet. En vanlig oppfatning at det offentlige tilbyr mer fleksibilitet. Det er ikke eneste valg for fleksibilitet, selv om oppfatningen er vanlig, sa hun.

Melsom viste til Akademikernes medlemsundersøkelse der ni av ti, både i privat og offentlig sektor, svarer at de har fleksibel arbeidstid. 70 prosent av Akademikernes medlemmer i privat sektor at de kan jobbe hjemmefra, mot 49 prosent i offentlig sektor.

Sollien mente det kjønnsdelte arbeidslivet er et problem for næringslivet. De trenger kvinnene for å kunne rekruttere de beste, lykkes med nyskaping og skape nye arbeidsplasser.

- Skal næringslivet lykkes må de satse bevisst på rekruttering av kvinner, vise hvorfor de er attraktive og hva de kan tilby. Slik får de tak i de beste folka, folka dere trenger til å utvikle virksomheten, sa Sollien.

Frokostmøtet ble avsluttet med en debatt mellom stortingspolitikerne Heidi Nordby Lunde og Ruth Mari Grung.