Nyheter

Brudd i forhandlingene om reiseavtalene i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne, Unio, LO Stat og YS Stat brøt i går forhandlingene om reiseregulativene for inn- og utlandet. Begge avtalene går til nemndsbehandling.

Brudd i forhandlingene om reiseavtalene i staten
28. juni, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Inntil nemnda har kommet med en kjennelse, videreføres gjeldende særavtaler.

- Ulempen ved reiser er omtrent lik enten du reiser til utlandet eller innenlands. Akademikerne ønsker derfor at kompensasjon for reisetid, størrelse på kostgodtgjørelse og forsikring i større grad likestilles for reiser innenlands og utenlands. Disse kravene har vi dessverre møtt liten forståelse for hos staten, sier Anette Bjørlin Basma som har vært Akademikernes representant i forhandlingene.

I følge Basma har forhandlingene som har pågått siden i fjor høst vært krevende. Partene har stått langt fra hverandre. At Stortinget har innført beskatning både på både kost og kilometergodtgjørelsen, har ikke gjort forhandlingene noe lettere.

Partene har forhandlet på overtid, og bruddet staten valgte å ta omfatter alle fire hovedsammenslutningene.

De to særavtalene forhandles mellom partene i staten, og benyttes i stor grad av virksomhetene i andre sektorer.

Oppdatert informasjon 6. mars: Det er oppnevnt en særskilt nemnd som skal ta stilling til tvisten. Nemndsbehandlingen blir 19. april. Hovedsammenslutningene har sendt inn en felles stevning, og staten skal komme med sitt tilsvar før påske.