Nyheter

Bra med nye politiske signaler

Dagens regelverk har stått på stedet hvil mens samfunnet har endret seg. Flott at KD vil se på lånereglene på nytt.

Bra med nye politiske signaler
04. mai, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Dagens regelverk har stått på stedet hvil mens samfunnet har endret seg. I dag forventes det at du jobber til du er 70 år og lærer gjennom hele livet.

Dette er et veldig godt forslag og noe Akademikerne har etterlyst.

Nå er det viktig at universiteter og høyskoler rigges slik at de kan tilby gode etter og videreutdanningstilbud som arbeidstakere etterspør.

Norges viktigste ressurs er de ansatte på arbeidsplassene rundt om i landet. Da er det viktig at også godt voksne får anledning til å utdanne seg og få faglig påfyll.

Dersom flere bygger på kompetansen blir det enklere å stå lenger i arbeidslivet. Det er også viktig for fellesskapet fordi flere vil stå lenger i jobb.