Nyheter

Bli med på Arbeidslivets Klimauke!

Små og mellomstore virksomheter i Norge har et sterkt engasjement for miljø og klima. Kampanjen «Arbeidslivets Klimauke» er en dugnad for å sette engasjementet ut i konkrete tiltak.

Bli med på Arbeidslivets Klimauke!
19. februar, 2018 – Oppdatert 30. november, 2020

En fersk undersøkelse viser at 8 av 10 små og mellomstore virksomheter i Norge er opptatt av klima og miljø. Det må vi ta på alvor. Nå oppfordrer arbeidslivets parter – LO, YS, Akademikerne, Unio, NHO, Virke og KS – virksomheter til å bli med på en ukes lang kampanje i januar. Målet er å stimulere til økt oppmerksomhet, engasjement og godt samarbeid om verdien av grønne arbeidsplasser. Målet er å vise verdien av disse virksomhetenes miljø- og klimaarbeid, og å gjøre det lettere å komme i gang.

- For første gang går arbeidslivsorganisasjonene sammen i et felles klimaprosjekt. Norge må kutte utslippene, og vi håper norske arbeidsplasser vil være med på dugnaden. For å lykkes med må engasjement bli til konkrete tiltak. Potensialet for et bedre klimaregnskap er enormt, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Les mer om kampanjen på www​.arbei​d​slivet​skli​mauke​.no, og meld deg på dugnaden her!

Til tross for et stort engasjement på mange arbeidsplasser, viser undersøkelsen samtidig at bare fire av ti små og mellomstore virksomheter mener det lønner seg for virksomheten å gjennomføre miljøtiltak. Bare én av ti små og mellomstore bedrifter et klimaregnskap. De fleste vet dermed ikke hvor mye de forurenser.

- Å kutte klimautslipp er i mange tilfeller ikke bare gunstig for miljøet, men også økonomisk lønnsomt. Med konkrete tiltak kan arbeidsplassen bli mer klimavennlig, og spare både penger og miljø, sier Sollien.