Nyheter

Bekymret over mange ufaglærte i skolen

Flere lærere i grunnskolen har kompetanse i fagene de underviser i. Andelen matte‑, norsk- og engelsklærere uten fordypning synker, viser nye tall fra Kunnskapsdepartementet. Samtidig øker andelen undervisningstimer gitt av ukvalifiserte fra 4,0 prosent i fjor til 4,2 prosent i år.

Bekymret over mange ufaglærte i skolen
Kari Sollien
13. desember, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

— Det skjer mye positivt i norsk skole. Lærerutdanningen er blitt masterutdanning, og 27 800 lærere har fått etter- og videreutdanningstilbud siden 2014. Dette gir faglig fordypning, og gjør det mer attraktivt å stå i lærerjobben, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. 

De nye tallene viser at andelen lærere som mangler tilstrekkelig kompetanse i fagene de underviser i, har gått tydelig ned. Andel mattelærere som mangler fordypning er gått ned fra 38 til 27 prosent. Det er også nedgang for norsk og engelsk-faget, men fremdeles mangler to av fem engelsklærere, og en av fem norsklærere, fordypning. 

- Barn skal ha en trygg skole og et godt læringsmiljø. Skal vi heve kvaliteten på grunnskolen må vi heve kompetansen til lærerne. Vi er på rett vei, men mye gjenstår, sier Sollien som mener kravet til å undervise i et fag må være ett års fordypning (60 studiepoeng) i grunnskolen. 

Den nye lærernormen som gjelder fra skolestart i 2018, stiller krav om at det i gjennomsnitt skal være maksimalt 16 elever per lærer på 1. – 4. trinn, og 21 på 5. – 10. trinn i ordinær undervisning. Det er blitt 3 129 flere lærerårsverk siden skoleåret 2014 – 15. 

- Vi ser nå at andelen undervisningstimer gitt av ufaglærte øker. Det er bekymringsfullt. Innsatsen for å få lærere med tilstrekkelig kompetanse må styrkes ytterligere, sier Sollien.