Nyheter

Årets statusrapport om IA-avtalen lagt frem i dag

Seniorene står lenger i arbeid, mens andelen sysselsatte i befolkningen for øvrig har gått ned. Sykefraværet har så å si holdt seg uendret siden 2012, og sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede har vært stabil siden 2006.

Årets statusrapport om IA-avtalen lagt frem i dag
29. juni, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Dette er noen av funnene i årets rapport om resultater av avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Rapporten er en del av samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

Les Arbeids- og sosialdepartementets pressemelding og annen informasjon her. 

Resultatene viser at andelen nordmenn i jobb er på det laveste nivået siden IA-avtalen ble inngått i 2001, og tallene viser en bekymringsfull nedgang også blant de unge. Eldre arbeidstakere skiller seg derimot ut i positiv retning: Andelen i jobb i aldersgruppen 62 – 66 år har eksempelvis økt med 14 prosentpoeng. Her har pensjonsreformen vært avgjørende.

- Det er viktig at folk står lenger i arbeid. Det er positivt at vi faktisk har nådd målene som ble satt for denne gruppen, og det viser at IA-arbeidet har vært vellykket på dette området, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

Funnene viser videre at sykefraværet har vært stabilt siden 2012, noe som betyr at IA-målet om en redusksjon på 20 prosent er langt fra nådd. Målet om å hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne er heller ikke nådd. Andelen i jobb i denne gruppen har ligget på 43 prosent, mot 73 prosent i hele befolkningen.