Nyheter

Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

Akademikerne har vedtatt et ja til ny pensjonsordning i staten, kommunene og sykehusene.

Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon
14. juni, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Dette betyr at en samlet arbeidstakerside har sagt ja til den nye ordningen, som vil gjelde 800 000 offentlige ansatte.

- Vi er fornøyd med å nå ha landet et intenst arbeid som er svært viktig for mange av våre medlemmer. Dagens pensjonssystem var nødt til å endres, og det er viktig at vi nå får på plass et system som gir bedre uttelling for å stå lenge i jobb, og som er bærekraftig for fremtiden, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

3. mars i år signerte Akademikerne sammen med de andre hovedorganisasjonene forslag til løsning på ny offentlig tjenestepensjon. I dag ble resultatet i Akademikerne lagt frem for styret etter vedtak i organisasjonens tre forhandlingsutvalg.

- Vi har stått på for våre medlemmer og har sammen kommet frem til en ordning som har fått bred støtte i våre medlemsforeninger. Vi kommer til å jobbe for å sikre at implementeringen av avtalen ivaretar våre medlemmer på en god måte, sier Sollien.