Nyheter

Akademikerne skeptiske til varslingsombud

Akademikerne har mer tro på en styrking av Arbeidstilsynet – og å sette de lokalene partene bedre i stand til å løse varslingssaker.

Akademikerne skeptiske til varslingsombud
10. september, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Varslingsutvalget leverte i mars sin rapport «Varsling — verdier og vern» på oppdrag til Arbeids- og sosialdepartementet. Ett av utvalgets forslag er opprettelse av et såkalt varslingsombud.

- Varslervernet er ikke godt nok i dag, og det fører til at mange ikke tør å varsle om kritikkverdige forhold på jobben. Det er ingen tvil om at noe må gjøres, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Varslingssaker bør løses på et lavest mulig nivå – på den enkelte arbeidsplass, understreker Sollien.

- Vi må sette de lokale partene i bedre i stand til håndtering av varslersaker. Dette kan gjøres blant annet ved bedre opplæring av de tillitsvalgte, og ved utarbeidelse av en nasjonal veileder.

Akademikerne mener at det er enn bedre bruk av samfunnets ressurser å styrke Arbeidstilsynet med en egen varslingsenhet enn å bygge opp et helt nytt varslingsombud.

- Arbeidstilsynet har en sterk kompetanse på arbeidsliv. I tillegg mener vi det er en god idé med en varslingsnemnd som et lavterskeltilbud for tvisteløsning, sier Sollien.

Et ombud vil kunne bidra til å eskalere konflikter, fremfor å dempe dem.

- Å løfte en varslingssak til en offentlig instans kan føre til en større distanse og en ansvarsfraskrivelse fra de involverte i en konflikt, sier Sollien.