Nyheter

Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo: Krever endring av utdatert lønnssystem

- Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen, slik at kommunen kan sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff.

Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo:  Krever endring av utdatert lønnssystem
01. mai, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Natt til tirsdag brøt Akademikerne forhandlingene i Oslo kommune, og oppgjøret går nå til mekling. Akademikerne aksepterte den økonomiske rammen for oppgjøret, men krever at forhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass.

- Dagens rigide lønnssystem er ikke tilpasset kommunens utfordringer og høye ambisjoner. Kommunen sliter med å beholde erfarne ansatte, og har brukt millioner på innleide konsulenter. Lokale forhandlinger vil gjøre det lettere å sikre den kompetansen Oslo har behov for – og levere gode tjenester til befolkningen, sier Graff.

Resten av kommune-Norge, sykehusene og staten har alle lokale forhandlinger, og Oslo er nå det eneste området der lønnen bestemmes sentralt for Akademikernes medlemmer. En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at deler av kommunen har utfordringer med å beholde ansatte, og å rekruttere spesialister innen teknologi og miljø.

- Byrådet vil bli «verdens smarteste by» og ligge i front på miljø, teknologi og velferdsfeltet. De høye ambisjonene henger dårlig sammen med et gammeldags lønnssystem som kommunen etter hvert er ganske alene om, sier Graff.