Nyheter

Akademikere i Oslo får nye stillinger

Akademikerne har også fått gjennomslag for nye stillinger som stiller krav om høyere akademisk utdanning, og mange akademikergrupper får lønnstillegg.

Akademikere i Oslo får nye stillinger
29. august, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

I forbindelse med vårens lønnsoppgjør ble det avsatt økonomiske midler til sentrale justeringer av lønn for enkelte grupper ansatte senere på året. Nå er forhandlingene avsluttet og lektorer, ingeniører, arkitekter, psykologer, leger, jordmødre og pedagogisk/​psykologisk rådgivere får alle lønnstillegg. Lønnstilleggene varierer fra 6 000 til 18 000 kroner.

- Resultatet er akseptabelt. I tillegg forventer vi godt gjennomslag for våre medlemmer under de lokale forhandlingene i etatene denne høsten, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Akademikerne har også fått gjennomslag for nye stillinger med krav om høyere akademisk utdanning. Det blir opprettet grunnstillinger og avansementstillinger for jurister, økonomer, samfunnsvitere og naturvitere.

- Dette er en viktig milepæl for oss som gir mulighet til i større grad å ivareta egne medlemmers lønnsinteresser fremover, sier Erik Graff.

I dag har blant annet leger, tannleger, psykologer, arkitekter og ingeniører i kommunen fagstillinger. Resultatet av forhandlingene betyr at alle medlemmer i Akademikerne nå får fagspesifikke stillinger i stedet for brede konsulent- eller rådgiverstillinger som ikke stiller krav om utdanning.