Nyheter

- Vilt lykkelig da jeg vant Akademikerprisen

Få ting er mer spennende og givende å jobbe med enn havet, og for tiden er det mesopelagisk initiativ som gjelder. I alle fall hvis man skal tro direktør ved Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne.

- Vilt lykkelig da jeg vant Akademikerprisen
18. september, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Hun vant Akademikerprisen for sitt arbeid i 2012.

- Mesopelagisk initiativ handler om forståelse og høsting av havets største biomasse som lever på de store dyp, fra 200‑1000 meter, og som beveger seg opp og ned i vannmassene gjennom døgnet, forklarer Rogne.

Målet er å forstå mer av dette økosystemet og finne ut hvordan denne ressursen kan benyttes til fôr og mat.

Rogne er bærer av en imponerende cv, som professor i bioteknologi, cellebiolog med doktorgrad i molekylærgenetikk, tidligere direktør i Bioteknologirådet og siden januar 2016 har hun ledet Europas nest største havforskningsinstitutt. Rogne har også arbeidet ti år innen medisinsk forskning og ti år innen agro- og akvakulturforskning.

- Hva vil du trekke frem fra din akademiske karriere som har vært mest spennende å jobbe med?

- Den jobben jeg har, er til enhver tid den mest interessante, og jeg har aldri jobbet så hardt og vært så interessert og engasjert i noe så viktig som å jobbe for å bevare havene rene og rike.

Akademikerprisen vant hun for sin fag- og forskningsinnsats innen genteknologi og bioteknologi – for «sin faglige åpenhet til de muligheter, farer og etiske dilemma som kunnskap om og bruk av ny teknologi representerer».

- Jeg ble vilt lykkelig da det gikk opp for meg at det var en realitet at det var meg som fikk prisen det året. Det var så inspirerende og samtidig en spore til å skjerpe seg videre for meg når jeg skal lage foredrag eller forelesninger. Da tenker jeg på at dette skal jeg klare, og at jeg må gjøre det godt for jeg må ikke skuffe siden jeg er Akademiker-prisvinner. Og det er en vidunderlig følelse å få en slik anerkjennelse, og være i et så godt lag.

Det viktigste karriererådet hun har til nyutdannede akademikere er som følger:

- Jobb hardt og målbevisst, med det som interesserer deg og som er viktig! ikke veldig originalt råd, men da kan du glede deg hver dag over at det er meningsfylt å jobbe hardt og være en bitteliten brikke i å gjøre verden litt bedre. Det trenger du og verden.