Nyheter

- Vi må bli flinkere til å forebygge

Flere unge faller utenfor arbeidslivet – mens seniorene jobber lenger enn før, viser ny rapport.

- Vi må bli flinkere til å forebygge
06. september, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Den årlige rapporten om resultater av avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble lagt frem i går. Rapporten er en del av samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

Resultatene viser at andelen nordmenn i jobb synker, og særlig gir tallene for de yngre aldersgruppene grunn til bekymring: Fra 2001 har andelen i arbeid i aldersgruppen 15 til 24 år har sunket seks prosentpoeng. Nedgangen skyldes at flere tar utdanning, men også at flere unge blir stående utenfor arbeid og utdanning.

- Vi må bli flinkere til å forebygge, og bruke den muligheten IA-avtalen gir til å skape rom i arbeidslivet for de som står i fare for å falle ut. Slik må vi hindre at vi får en stor og økende gruppe unge som faller utenfor både arbeid og skole. Som allmennlege er jeg veldig opptatt av at det er bedre å forebygge enn å reparere, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

Resultatene viser en positiv trend blant seniorene i arbeidslivet: Andelen sysselsatte i aldersgruppen 55 og 61 år har økt med fire prosentpoeng siden 2001, og med 14 prosentpoeng i aldergruppen 62 – 66 år.

- Det er veldig positivt at folk står lenger i arbeid. Resultatene viser at de grepene partene har tatt i IA-arbeidet er riktige og viktige, sier Sollien.

Sykefraværet har ligget stabilt siden 2012, og er nå på det laveste nivået siden 2001. Det er fortsatt store forskjeller mellom kjønn, næringer og fylker.

- Tallene viser at noen næringer har nådd IA-målet allerede, for eksempel industrien. Kommunesektorene har høyere fravær. Innsatsen fremover må målrettes mot de som har de største utfordringene, sier Sollien.

Rapporten viser at arbeidsmiljøet i Norge er godt i internasjonal sammenheng. Sollien mener likevel at det ligger et enda større potensial i det forebyggende samarbeidet mellom partene på arbeidsplassene.

- Norsk arbeidsmiljø er godt uansett hvem vi sammenligner oss med. Samtidig er det ingen tvil om at vi kan få til mye mer enn det vi gjør. Partene på den enkelte arbeidsplass må gå inn i arbeidsprosessene og vurdere forebyggingspotensialet. De tillitsvalgte kan bidra mer i denne dialogen og være mer offensive, sier Sollien.

Les rapporten her.