Nyheter

Utvidet permittering gir lengre ledighet

Ny NAV-rapport slår fast at arbeidsledige kommer senere tilbake i jobb med regjeringens nye permitteringsregler.

Utvidet permittering gir lengre ledighet
04. mars, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

I fjor innførte arbeidsminister Anniken Hauglie nye permitteringsregler, som innebærer muligheten til å permittere ansatte lengre enn tidligere: Fra 30 til 52 uker. 

Forrige uke la NAV frem en rapport som har sett på hvordan dette har påvirket hvor lenge de permitterte er ledig, og om de kommer tilbake i jobb. Les rapporten her. Akademikerne advarte i forkant av regelendringen mot en utvidelse, og nå konkluderer altså NAV med at det nye regelverket gjør at permitterte går lengre ledig. 

- Vi har over lang tid påpekt at ansatte som er permittert ikke er like aktive jobbsøkere som de som er arbeidsledige. Dette er negativt for omstillingen: Lengre permitteringsperiode forhindrer at arbeidskraft går fra bransjer i tilbakegang til bransjer i vekst, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. 

NAV har også sett på om regelverksendringene førte til at flere kom i jobb, men finner ikke en slik effekt. NAV mener at det kan skyldes at regelverket ble strammet inn like før arbeidsledigheten begynte å øke igjen, eller at regelverket ble utvidet for mye. 

- Akademikerne har tidligere tatt til orde for å i stedet lovfeste et permitteringsinstitutt. Dette er i dag kun en avtalefestet ordning mellom NHO og LO. Siden permittering gir rett på dagpenger fra det offentlige, må ordningen lovfestes og være lik for alle, sier Sollien.