Nyheter

Strammer inn for å gi statsansatte fast stilling

Ny lov skal gjøre det vanskeligere for staten å ansette folk midlertidig. Men nødvendige grep må tas for å sikre tryggere arbeidsforhold – særlig på universitetene.

06. april, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Forslag til ny lov for ansatte i staten – tidligere tjenestemannsloven – ble behandlet i statsråd onsdag. Regjeringen vil gjøre lovverket for staten likere arbeidsmiljøloven, som gjelder i privat og kommunal sektor. Med de nye reglene har midlertidig ansatte krav på fast ansettelse etter tre år, i stedet for fire slik reglene har vært frem til nå.

- Det er positivt at regjeringen nå strammer inn på regelverket. Det er ingen grunn til at statlig ansatte skal ha svakere rettigheter enn andre i arbeidslivet. Men man er fortsatt ikke i mål. Vi forventer at Stortinget gjør endringer når de skal behandle loven, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Universitetene er i dag på topp i bruk av midlertidighet i arbeidslivet: Ved enkelte fakulteter i Norge er over 40 prosent av forskerne midlertidig ansatt.

- Vi vet at mange universitetsansatte står uten fast stilling etter ti år. For å gjøre akademia attraktivt for de aller beste, må staten kunne tilby dem trygge jobber, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

Sollien mener at viktige grep gjenstår for at ansatte i staten skal få det samme vernet og rettighetene som privat og kommunalt ansatte. Dette gjelder blant annet regler rundt oppsigelse og nedbemanning.

- Det settes ingen stopper for at universitetene kan si opp en forsker dersom den eksterne finansieringen av et prosjekt avsluttes. Det er ikke en reell fast stilling dersom personen kan sies opp idet det ikke er penger igjen på prosjektet man jobber med, sier Sollien, og fortsetter:

- Det er åpenbart at virksomheter må vurdere oppsigelser dersom inntektene faller, men da er det nødt til å gjøres en helhetsvurdering av arbeidsstyrken. Dette gjelder for resten av arbeidslivet, og staten bør definitivt ikke være noe unntak. Private konsulentselskapet har for eksempel faste ansatte selv om de har sine inntekter fra enkeltoppdrag, sier Sollien.

Les mer om ny lov om statens ansatte på reg​jerin​gen​.no