Nyheter

- Samarbeidspartiene mener alvor med satsing på selvstendige

I revidert nasjonalbudsjett får selvstendig næringsdrivende bedre sykelønn.

- Samarbeidspartiene mener alvor med satsing på selvstendige
26. juni, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Samarbeidspartiene ble i dag enige om revidert nasjonalbudsjett. Blant endringene som er gjort er økt dekningsgrad for sykelønn for selvstendig næringsdrivende fra dagens 65 prosent til 75 prosent.

- Dette er veldig positivt og viser at regjeringen og samarbeidspartiene tar vilkårene for selvstendige og frilansere på alvor. Venstre skal ha mye av æren for forbedringen. Dette er grep som delingsøkonomiutvalget fullstendig hoppet bukk over, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

I budsjettet er det også satt av fem millioner kroner til et pilotprosjet for arbeidsledige ingeniører i Rogaland, som er et forslag fra Tekna og NITO – og det opprettes 250 flere studieplasser for IKT.

- Denne kompetansen er helt essensiell skal Norge lykkes i digitaliseringen. Vi trenger ansatte i både offentlig og privat sektor med høy IT-kompetanse i årene fremover, sier Sollien.

Revidert nasjonalbudsjett 2017 og pressemelding.