Nyheter

Roser forslag om plikt til tidlig innsats i skolen

- Barn som henger etter på lesing, skriving og regning har større sjanse for å falle på skolen eller i arbeidslivet. Regjeringens forslag om krav til skolene om å tilby intensiv opplæring er veldig bra, sier Kari Sollien leder av Akademikerne.

Roser forslag om plikt til tidlig innsats i skolen
24. mars, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Fredag la regjeringen frem Stortingsmelding 21 (2016−2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Meldingen er en av regjeringens siste sjanser før valget til å løfte kvaliteten i skolen. Blant forslagene i meldingen er en plikt for skolene til å tilby intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for elever som henger etter på 1 – 4. trinn. 

- Akademikerne er opptatt av at vi må gjøre noe med det store frafallet i norsk skole. Tidlig innsats mot de som henger etter er et viktig tiltak. Jeg savner likevel mer til de fremragende elevene også. De trenger også muligheter til å utfordre seg, og også her ser vi problemer med frafall når man kommer til videregående skolen, sier Sollien.

Norsk Lektorlag etterlyste tidligere denne uken mer fokus på de etablerte lektorene i skolen, og mener at denne gruppen er forbigått med tanke på den generelle kompetansehevingen av skolens personell.

- Vi deler Lektorlagets syn på dette. Lektorene representerer en sentral fagkompetanse i skolen, og deres kunnskap er et viktig bidrag til kvaliteten i grunnutdanningene. Det krever innsats å holde seg faglig oppdatert, og det må skoleeier og stat legge til rette for. Her må regjeringen gjøre mer, sier Sollien

Les mer om Stortingsmeldingen på sidene til regjeringen.