Nyheter

Regjeringen vil gi gründere bedre pensjonsrettigheter

- Akademikerne har over lang tid jobbet for at selvstendige skal få like pensjonsrettigheter som andre arbeidstakere. Dette er et utrolig viktig skritt i riktig retning, sier leder Kari Sollien.

Regjeringen vil gi gründere bedre pensjonsrettigheter
22. mai, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Regjeringen la i formiddag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Blant forlagene er endringer i gründeres og selvstendiges pensjonsrettigheter.

- Vi er veldig fornøyd med dette. Regjeringen viser vilje til å ta grep og sikre at de som har en annen tilknytting til arbeid ikke skal ha dårligere sikkerhetsnett og pensjon enn andre, sier Sollien.

Regjeringen foreslår helt konkret å utvide dagens ordning for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende ved å øke maksimalt fradrag fra fire til seks prosent av beregnet personinntekt fra næring.

- Menneskene vi her snakker om vil være helt avgjørende i omstillingen av Norge, og trenger denne tryggheten for å satse på gode ideer. Forslaget viser at regjeringen mener alvor når de sier at de vil satse på innovasjon, sier Sollien.

Akademikerne har som mål at pensjonslovene må åpne for at selvstendig næringsdrivende får akkurat den samme muligheten til pensjonsopptjening som arbeidstakere. Arbeidstakere kan som kjent få pensjonsinnskudd på inntil syv prosent av inntekt opp til 7,1 G (G = 92 576) og 25,1 prosent for inntekt mellom 7,1 og 12 G.

- Forskjellsbehandlingen av selvstendige, enkeltmannsforetak og frilansere i pensjonsspørsmålet slik det er i dag er helt uforståelig. Det finnes ingen begrunnelse for at denne gruppen skal ha svakere rettigheter enn ansatte lønnsmottakere. Vi vet at det i tiden som kommer blir flere og flere uten fast ansettelse i norsk arbeidsliv, så dette er det viktig å gjøre noe med, sier Sollien.