Nyheter

- Regjeringen må satse hardere på kunnskap

Valgkampen har handlet for lite om hvordan vi skal lykkes med det grønne skiftet og digitaliseringen av arbeidslivet.

- Regjeringen må satse hardere på kunnskap
23. november, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Stortingsvalget ga borgerlig flertall og Erna Solberg får en ny periode som Norges statsminister.

- Vi gratulerer Solberg med valgseieren. Vi har hatt en god dialog med regjeringspartiene om viktige saker frem til nå, og ser frem til å fortsette samarbeidet – også med opposisjonen, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Akademikerne har tidligere i valgkampen etterlyst mer oppmerksomhet om hvordan vi skal lykkes med digitalisering og det grønne skiftet.

- Jeg vil trekke frem to ting: Vi er nødt til å satse hardt på kunnskap – og vi må fornye trepartssamarbeidet tilpasset fremtidens arbeidsliv, sier Sollien.

Ressurser + kompetanse

Statsministeren pekte selv i sin takketale på behovet for å omstille norsk økonomi.

- Vi har i valgkampen savnet en reell diskusjon om de gode løsningene, om hva vi skal leve av i fremtiden og hvordan vi skal organisere oss for å få dette til. Vi har nå en klar forventning om at dette blir en tydelig satsning fra regjeringen, sier Sollien.

To ferske rapporter utført på oppdrag fra Akademikerne viser at vi i årene fremover kommer til å få et økt behov for folk med høyere utdanning – og at akademisk kompetanse skaper vekst i næringsliv og regioner. Politikerne må snakke mer om hva vi skal gjøre for å sikre at Norge har den kompetansen vi trenger i fremtiden, mener Sollien.

- Vi er nødt til å utvikle nye arbeidsplasser for å ha noe å leve av i fremtiden. Norge har et veldig godt utgangspunkt med naturressursene som hav, skog og vind – men det er først kombinert med høy kompetanse at vi vil lykkes med det grønne skiftet, sier Sollien.

Det nye arbeidslivet

Sollien påpeker at de store endringene i arbeidslivet krever en fornying av trepartssamarbeidet.

- Sammen kan vi få på plass løsninger som sikrer omstilling, samtidig som vi tar vare på folk. Vi ønsker å få til et arbeidsliv som både ivaretar fleksibilitet og trygghet, sier Sollien.

Akademikerne mener fast ansettelse skal være hovedregelen. Men «det nye arbeidslivet» vil på sikt bety flere frilansere, og flere som starter og driver for seg selv.

- Disse gruppene må bli en del av det organiserte arbeidslivet. Hvis vi ikke lykkes risikerer vi et A- og et B‑lag i arbeidslivet – og vi er helt avhengig av at folk tør å satse på de gode ideene sine.