Nyheter

Perspektivmeldingen: — Norge må satse enda hardere på kunnskap

Ny undersøkelse viser at akademisk kompetanse skaper flere arbeidsplasser – både for folk med og uten utdannelse.

Perspektivmeldingen: - Norge må satse enda hardere på kunnskap
31. mars, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

I dag la regjeringen frem Perspektivmeldingen, som skisserer opp utfordringer for norsk økonomi, og for velferdssamfunnet i årene som kommer.

- Erna Solberg og Siv Jensen er helt tydelige på at flere må delta i arbeidslivet for at vi skal beholde velferdsgodene. Vi mener at næringslivet er nødt til å ansette flere folk med høyere utdannelse for å skape de nye arbeidsplassene vi er helt avhengig av, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

En fersk undersøkelse utført på oppdrag fra den danske hovedorganisasjonen Akademikerne, viser nemlig at dersom en bedrift ansetter en akademiker vil den vokse med 4,5 ansatte i løpet av en treårsperiode – sammenlignet med bedrifter som ikke ansetter en akademiker.

- Disse tallene viser at akademisk kompetanse i små og mellomstore bedrifter genererer flere arbeidsplasser. Dette gjelder både for ufaglærte og for folk med utdanning, sier Sollien.

Undersøkelsen viser at verdiskapningen øker med 41 prosent på fem år. Sjansen for at bedriften overlever øker også betydelig.

- Havbruk og fiske er næringer der man kan satse sterkere på dette. I disse næringene er det mange bedrifter som med fordel kan øke sitt kompetansenivå, sier Sollien.

Regjeringen skriver i meldingen at det ikke er politikernes oppgave å velge ut næringer Norge skal satse spesielt på. Sollien mener derimot at Solberg og Jensen må prioritere tydeligere i årene som kommer.

- Vi kan ikke bli gode på alt, og vi er derfor nødt til å vektlegge næringer der vi har komparative fortrinn. Norge har et ressursgrunnlag som gir oss markedsmuligheter, for eksempel innenfor bioøkonomi og fornybar energi. Naturressurser, i kombinasjon med satsning på kunnskap og teknologi, vil gjøre oss godt rustet til å lykkes i omstillingen, sier Sollien.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kari Sollien, leder, Akademikerne, mob. 951 10 120
Christine Rian Johannessen, kommunikasjonssjef, Akademikerne mob. 977 47 507