Nyheter

Partenes felles nettside om IA og arbeidsmiljø

Partene i kommunal sektor ønsker sammen å bistå arbeidsplassene i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og har laget en egen nettside hvor vi har samlet felles veiledninger og tips.

Partenes felles nettside om IA og arbeidsmiljø
01. mars, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

På nettsiden rettes oppmerksomheten spesielt mot det forebyggende psykososiale arbeidsmiljøet. «Alle har et psykososialt arbeidsmiljø. Vi ønsker å bistå medlemmene i godt arbeidsmiljøarbeid og vil gi den enkelte arbeidsplass kunnskap, tips og ideer i en travel kommunal hverdag» sier Christian Tengs i Akademikerne.

På nettsiden har partene lagt ut artikler om viktige temaer innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. I artiklene ligger lenker til tips, gode verktøy og mer å lese hvis man vil vite mer om temaene: regelverk, partssamarbeid, rolleforståelse, ledelse og nærvær, helse, miljø og sikkerhet (HMS), etisk refleksjon og jobbnærvær, hvordan være i jobb med psykiske helseproblemer, stress, mobbing og trakassering, bruk av sosiale medier og risikovurdering.

I tillegg er alle heftene i serien Best Sammen samlet på nettsiden. Disse heftene har partene utarbeidet i fellesskap, og er nylig revidert og oppdatert. Et av heftene – Best sammen om å redusere sykefraværet i kommunal sektor – har også fått nytt innhold. Tre av heftene retter seg spesielt mot sykefravær i hhv barnehager, helse- og omsorg og renhold. Et hefte handler om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og et hefte handler om hvordan vi får flere yrkesaktive år. Heftet kan lastes ned nederst på siden.

IA og arbeidsmiljøarbeidet gjør vi best sammen.

Lenke til nettsiden.