Nyheter

Ønsker enda mer offensiv satsning på gründere

Akademikerne mener regjeringen må gå enda lenger for å sikre selvstendig næringsdrivende like gode pensjonsrettigheter som andre.

Ønsker enda mer offensiv satsning på gründere
02. juni, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikernes leder Kari Sollien var i dag i høring i Finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen foreslår å heve fradraget for pensjonssparing for selvstendige fra fire til seks prosent.

— Hver fjerde akademiker som jobber selvstendig oppgir dårlige muligheter til pensjonssparing som en utfordring. Vi mener grensen burde vært økt til syv prosent, slik den er for arbeidstakere, men er likevel fornøyde med at regjeringen tar grep, sa Sollien under høringen.

Hun roste samtidig forslaget om skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper:

- Vekstbedrifter er nøkkelen til flere arbeidsplasser. Dette gir incentiver til å investere i næringslivet, og skape nye arbeidsplasser.

Regjeringen trapper opp sin innsats mot arbeidsledige. Sollien etterlyste i høringen muligheten til å kombinere dagpenger og relevant utdanning.

- Dagens regler innebærer at alle enkeltemner, kurs og delkurs som gir studiepoeng, fører til avslag på dagpenger. Dette legger begrensninger på omstilling av arbeidskraft med lang akademisk utdanning. Kombinasjonen av kvalifiserende fag og dagpenger vil øke sannsynligheten for rask retur til arbeidslivet, sa hun.

NAVs virkemidler må også være tilpasset de ulike gruppene som er i ledighet.

- Ordninger som for eksempel tiltakspenger og tilskuddsordninger til bedrifter bør brukes i større omfang. Slik kan arbeidsledige tilegne seg kunnskap og erfaring, som kan gjøre det enklere å få jobb i andre sektorer. Dette vil òg kunne gi kompetanseflyt mellom sektorer, sa Sollien.

Regjeringen varsler også at de legger opp til en samlet fremstilling av organiseringen av spesialisthelsetjenesten i statsbudsjettet høsten 2018. Sollien pekte på viktigheten av tillit mellom ledelse og ansatte, fortsatt regionalisering, å beholde styrene på helseforetaksnivå for å sikre myndighet nær pasientbehandlingen – samt behovet for styrket medbestemmelse.

- Akademikerne ser at mange beslutninger i realiteten fattes av de fire RHF-direktørene i et uformelt forum uten innsyn eller transparens. Dette må man gjøre noe med.