Omstillingskurs for tillitsvalgte i statlig sektor

Med bakgrunn i mange pågående omstillingsprosesser i staten, både sentralt og lokalt, vil Akademikerne bidra til å øke omstillingskompetansen hos våre tillitsvalgte for å være rustet til å bidra i omstillingsprosessene.
08. september, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Kursinnholdet dekker sentrale områder som berører tillitsvalgte i en omstillingsprosess.

Reise og opphold dekkes av OU-midler.

Tillitsvalgte har krav på fri for å delta på kurset jfr. Hovedavtalens regler for tjenestefri for tillitsvalgte.

Påmelding gjøres gjennom primærorganisasjonen, lenke.

Det samme gjelder tillitsvalgte i NITO, lenke,

og tillitsvalgte i Farmaceutene, lenke.

Vi har et begrenset antall plasser på kurset. Hvis det blir for mange påmeldte, forbeholder vi oss retten til å prioritere deltakere i samråd med medlemsforeningene.

Påmeldingsfrist: onsdag 20. september.