Nytt utvalg skal kartlegge fremtidens kompetansebehov

- Vi har et stort behov for kunnskap om hva vi trenger i fremtidens arbeidsliv og håper at utvalget skal gi oss bedre svar på det, sier leder av Akademikerne Kari Sollien.

Nytt utvalg skal kartlegge fremtidens kompetansebehov
29. mai, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Regjeringen oppnevnte i dag et kompetansebehovsutvalg (KBU). Utvalget er et av virkemidlene i regjeringens nasjonale kompetansepolitiske strategi som er laget i samarbeid med arbeidslivets parter.

- Vi står overfor store endringer i arbeidslivet der vi er nødt til å omstille oss. Fremover er vi nødt til å bruke befolkningens kompetanse enda bedre enn i dag – og vi må også sikre at befolkningen hele tiden utvikler kompetansen sin i takt med samfunnsutviklingen. Utvalget er et viktig tiltak for å få til dette, sier Sollien.

KBU skal sammenstille og analysere kilder til kunnskap om Norges kompetansebehov, nasjonalt og regionalt. Utvalget består av forskere, analytikere og representanter for alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet og departementer.

Akademikerne er representert i utvalget ved fagsjef og samfunnsøkonom Hanne Jordell.

- Utvalget er et av de mest konkrete tiltakene i nasjonal kompetansepolitiske strategi og vi er klare til å bidra med våre analyser, sier Sollien.

Link til strategien finnes her.

Link til nettsak fra Kunnskapsdepartementet finnes her.