Nyheter

Nytt utvalg for å få flere ut i jobb

- Dette er et viktig tiltak som vi støtter helhjertet. Vi er nødt til å snu steiner og tenke nytt, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Nytt utvalg for å få flere ut i jobb
15. desember, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Det planlagte sysselsettingsutvalget ble diskutert i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd torsdag. Rådet ledes av arbeidsminister Anniken Hauglie, der Akademikerne er representert ved Sollien.

Utvalget blir nedsatt rett over nyttår, og skal blant annet ha fokus på unge som faller utenfor arbeidslivet. Offentlige støtteordninger og helserelaterte ytelser er noe av det som skal gjennomgås.

- Jeg er glad for at utvalget skal settes sammen både av eksperter og hovedorganisasjonene, sier Sollien.

Utvalget skal ledes av økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden.

IA-avtalen

Også IA-avtalen var tema på møtet med arbeidsministeren. Nåværende IA-avtale varer ut 2018. Hauglie forventer at avtalen skal gi bedre resultater, blant annet ved å bidra til at flere av de som er utenfor arbeidslivet kommer i arbeid.

- Vi er av den oppfatning at det ikke er noe godt alternativ ikke å ha et IA-samarbeid etter 2018. Samtidig må vi helt klart vurdere resultater, ressursinnsats og virkemidler, sier Sollien.

Partene skal komme tilbake til oppfølgingen av IA avtalen på møte i mars 2018.

Delingsøkonomi var også på dagsorden. Fafo la frem utkast til rapporten «Når sjefen er en app».

- Vi er opptatt av at dialogen mellom partene i arbeidslivet utvikler seg i takt med den teknologiske utviklingen, helst et hestehode foran. Digitale plattformer kan representere nye måter å få til vekst, sier Sollien.

Hun er opptatt av at vi må bruke de mulighetene nye organisasjonsformer gir.

- Samtidig må vi sørge for at nye organisasjonsformer ikke betyr et usikkert arbeidsliv. Arbeidstakerorganisasjonene må være med å tenke nytt.

Styrker innsatsen mot seksuell trakassering

Også likestillingsministeren deltok i møtet. Det var bred enighet mellom ministeren og partene om at vi alle må forsterke innsatsen for å bekjempe seksuell trakassering i arbeidslivet.

- Metoo-kampanjen har avdekket et skrikende behov for bedre rutiner, varslingssystemer og ikke minst holdninger på norske arbeidsplasser, sier Sollien.

Akademikerne er i gang med å skaffe oss oversikt over hvordan våre grupper opplever problemet.

- For eksempel har Juristforbundet satt i gang en stor undersøkelse blant sine medlemmer og tillitsvalgte for å kartlegge dette. Det samme gjelder også Legeforeningen, og dette er tema i hovedavtaleforhandlinger som pågår, sier Sollien.