Nyheter

Nå blir det økt fleksibilitet for statsansatte

– Dette er et skritt i riktig retning. Men vi ønsker å gå enda lengre, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Nå blir det økt fleksibilitet for statsansatte
14. november, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Regjeringen og de fire arbeidstakerorganisasjonene er nå enige om en fornyet avtale om fleksibel arbeidstid i staten.

Den utvider fleksitiden for statsansatte med én time morgen og kveld, slik at fleksitiden blir mellom klokken 6.00−21.00.

Dette er samme utvidelse som Akademikerne sammen med Unio og YS ble enige med staten om i september men som LO sa nei til. Nå blir LO med på en prøveordning på ett og et halvt år med det samme innholdet Akademikerne godtok i september. Den nye fleksitidsavtalen vil gjelde fra årsskiftet.

- Vi er fornøyd med at LO snur. Vi ønsker fleksible muligheter for den enkelte ansatte. Det handler om å kunne forme sin egen hverdag. Eksempelvis kan foreldre få mer tid med barna på ettermiddagen, og heller ta igjen arbeidet etter at barna har lagt seg om de ønsker det, sier Kvam.

Saken ble først omtalt på NRK Kveldsnytt og nrk​.no.

Etterlyser enda mer fleksibilitet

Akademikerne skulle gjerne sett at avtalen inneholdt en enda større fleksibilitet.

- Vi mener det ikke er noe i veien for å kunne jobbe når det passer for den enkelte. Vi vil utvide fleksibiliteten for de ansatte til klokken 23, slik loven gir mulighet for i store deler av arbeidslivet for øvrig, sier Kvam.

Kvam understreker at bruk av fleksitid ikke må føre til at noen totalt jobber mer enn de skal, slik enkelte kritikere frykter som konsekvens. 

- Vi er utvilsomt imot at arbeidstakere driver med gratisarbeid. Vi ønsker å fjerne muligheten til å stryke opparbeidede timer uten at dette kompenseres, men det fikk vi ikke staten med på. Derimot er vi tilfreds med at arbeidsgiver i den nye avtalen får et større ansvar for at arbeidstakerne avspaserer fleksitiden de ansatte har jobbet seg opp, sier Kvam.