Nyheter

Lederintervjuet: Samfunnsøkonom-lederen

Lederen av Samfunnsøkonomene mener at Akademikerne er den organisasjon som best kan representere fellesskapet av kompetansearbeidskraft i Norge.

Lederintervjuet: Samfunnsøkonom-lederen
25. september, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Samfunnsøkonomene er den nest minste foreningen i Akademikerne med sine 2 357 medlemmer, og som de andre foreningene er det både en fagforening og en faglig forening med fokus på kompetansebygging blant sine medlemmer.

- Samfunnsøkonomene skal bidra til medlemmenes kompetanseutvikling innenfor faget samfunnsøkonomi. I tillegg arbeider vi aktivt for å ivareta medlemmenes økonomiske interesser og lønns- og arbeidsforhold, sier leder Trond Tørstad.

Tørstad er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo fra 1994 og har bred arbeidserfaring. Han har vært leder av Samfunnsøkonomene siden 2014.

- Det er spennende og utfordrende å jobbe på vegne av alle de dyktige medlemmene våre. Tidligere har jeg arbeidet i flere større organisasjoner, som SSB, Finansdepartementet og KLP. Vervet som leder i Samfunnsøkonomene er ikke et heltidsverv, så jeg arbeider også som konsulent innen økonomisk rådgivning ved siden av, forteller Tørstad.

Akademikerfellesskapet betyr mye for Samfunnsøkonomene.

- Samfunnsøkonomene får mye igjen for å være med i Akademikerne, både gjennom nettverket foreningene og Akademikerne representerer og muligheter for tverrfaglig samarbeid. Samarbeidet i Akademikerne styrker både de enkelte organisasjonene og fellesskapet. Blant annet har vi stor nytte av at vi forhandler sammen i offentlig sektor, sier Tørstad.

At det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden er det mange som mener, også Akademikerne. Tørstad mener at det er godt nytt for organisasjonen.

- Kunnskapsmedarbeidere og utvikling av ny kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere. Akademikerne er den organisasjon som best kan representere fellesskapet av kompetansearbeidskraft i Norge, så derfor mener jeg at akademikerfellesskapet bare blir mer og mer relevante i tiden fremover, sier han.

[script1]

SAMFUNNSØKONOMFAGET: Vurderer og gir råd om de økonomiske konsekvensene av ulike valg.

Den største utfordringen identifiserer han som organisasjonsgrad.

- Det blir utfordrende å holde organisasjonsgraden høy for langtidsutdannede, og her har Akademikerne en sentral rolle. Det er viktig av Akademikerne er synlige i det offentlige rom, og fremstår som en troverdig organisasjon som representerer viktig kompetanse i det norske samfunn. Hvis vi klarer det, så kommer vi fortsatt til å være relevante og en viktig part i utviklingen av fremtidens kunnskapssamfunn, avslutter Tørstad.