Nyheter

Lederintervjuet: Psykologpresidenten

- Vi må sikre at vi i den fjerde industrielle revolusjon, med robotisering, store omstillinger og oppløsning av tradisjonelle roller i arbeidslivet, klarer å tilpasse oss og fortsatt være relevante, sier Tor Levin Hofgaard.

Lederintervjuet: Psykologpresidenten
11. september, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

I jubileumsåret 2017 intervjuet Akademikerne lederne av medlemsforeningene.

Psykologforeningen representerer om lag 9 000 psykologer i Norge og er en interessepolitisk, fagpolitisk og samfunnspolitisk organisasjon.

- Vi jobber hver dag for å sikre at samfunnet bli bedre å leve i for alle, og for at de som strever og har det aller verst skal får bistanden den har behov for og krav på, så raskt som mulig, og med høy kvalitet. Og vi jobber for at de som tilbyr disse tjenestene skal ha gode rammevilkår, sier Tor Levin Hofgaard som har vært president i Psykologforeningen siden 2007.

Hofgaard var ferdig utdannet psykolog i 2001. Før dette var han offiser i forsvaret og studerte statsvitenskap. Han omtaler seg som et typisk organisasjonsdyr” med mange verv helt siden han gikk på barneskolen.

Han har i dag flere nasjonale og internasjonale verv. Han er styreleder i Rådet for psykisk helse. Han sitter i styret i den Internasjonale Unionen for psykologisk vitenskap, i Den Europeiske Psykologføderasjonen og i Akademikerne. Som psykolog har Hofgaard blant annet jobbet med rusavhengige og mennesker med psykoser.

Ifølge Hofgaard bidrar Akademikerne til at Psykologforeningen kan sette agenda på en bredere måte enn om de sto alene.

- Akademikerne sikrer at vi kan løfte frem vårt perspektiv på samfunnsutviklingen, interessepolitiske temaer fra en bredere plattform enn den vi har som profesjonsorganisasjon. Gjennom Akademikerne slipper vi til og lyttes til i rom der vi ellers ikke ville ha vært til stede. Vi kan bidra til å sette agendaen på en bredere måte, sier Hofgaard.

PSYKOLOGFORENINGEN JOBBER FOR: Å skape en framtid som er best mulig for folk flest og de som har det aller verst.

Han tror det vil være et stort behov for en organisasjon som samler høyt utdannede i fremtiden, i et samfunn stadig mer preget av en idé om at kunnskap både er det vi skal leve av, men også noe som ses på som elitistisk”.

- Der demokratiet i økende grad tiltar seg å definere hva som er sant, må vi som representerer kunnskap finne nye veier til å nå frem med vårt budskap og sikre at den overlever i et stadig mer utfordrende landskap der det vi snakker om bare anses som en meningsytring likestilt med mange andres. I tillegg vil Akademikerne være viktig fordi vi som hovedorganisasjon er del av trepartssamarbeidet, som er helt nødvendig å bevare for å sikre velferdssamfunnet i fremtiden, sier Hofgaard.

Psykologpresidenten trekker frem relevans som en av fremtidens største utfordringer for Akademikerne.

- Vi må sikre at vi i den fjerde industrielle revolusjon, med robotisering, store omstillinger og oppløsning av tradisjonelle roller i arbeidslivet, klarer å tilpasse oss og fortsatt være relevante. Når det er sagt, så er vi en organisasjon med høyt utdannede, kreative og nytenkende medlemmer, som burde ha alle forutsetninger som skal til for å sikre at vi forblir relevante, avslutter Hofgaard.