Lederintervjuet: Mette Rød Fredriksen

Leder for Akademikerne Næringsdrivende mener gruppen hun jobber for blir stemoderlig behandlet.

Lederintervjuet: Mette Rød Fredriksen
18. desember, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Etter flere år som nestleder ble jurist Mette Rød Fredriksen i juni i år valgt som leder for utvalget som skal sikre betingelsene til høyt utdannende selvstendige næringsdrivende, gründere og frilansere.

- Jeg er opptatt av deres rammebetingelser og vilkår for øvrig. Jeg synes nok at denne gruppen har fått en stemoderlig behandling opp gjennom tiden.

- På hvilken måte?

- Det har vært liten politisk vilje til å tilrettelegge for dem. De faller mellom to stoler fordi de ikke passer inn som arbeidstakere i det tradisjonelle arbeidslivet, og det har ikke vært noen store grupperinger som har tatt vare på deres interesser i tilstrekkelig grad. Det handler om sosiale goder, permisjonspenger, pensjonssparing, skatt, sykepenger og etter- og videreutdanningssystemer.

Systemer står i veien

Fredriksen er til daglig ansatt i Veterinærforeningen, er utdannet jurist og har arbeidet med jus knyttet til arbeidsliv og næringsliv i hele sin karriere. Hun tror denne bakgrunnen er en fordel i et samfunn med en stadig økende rettsliggjøring.

- Og fordi mange av Veterinærforeningens medlemmer er næringsdrivende, blir jeg drillet daglig på alle mulige og umulige problemstillinger knyttet til næringsdrift. Dessuten har jeg sittet i utvalget i mange år og kjenner også til de andre foreningenes utfordringer, sier Fredriksen om sine styrker.

- Hvordan ser arbeidslivet ut 20 år frem i tid?

— Jeg gjetter at det vil være mye mindre vanlig med den samme, faste jobben år etter år – eller å bare være næringsdrivende hele livet. Jeg tror de fleste aktørene vil ha forskjellige roller, og da vil det ikke være like naturlig at systemene er knyttet så sterkt opp mot arbeidsgiver, slik det er i dag.

Mange seire

Lederen for Akademikerne Næringsdrivende forteller om samarbeid med kreative og dyktige mennesker i akademiker-fellesskapet.

- Det morsomste er når vi når frem med det vi jobber med, for eksempel i revidert statsbudsjett før sommeren, da vi både fikk en bedre sykelønnsordning og pensjonssparing for selvstendige. Da følte vi at vi hadde lyktes, og at det lønner seg å stå på og jobbe. Det er kjempegøy.

På spørsmål om hva som er det beste ved Akademikerne, siterer Fredriksen det Tian Sørhaug sa under Akademikernes 10-årsjubileum:

- «Det er jammen ikke lett å være akademiker i et land bygget av selveiende bønder». Den rollen tar faktisk Akademikerne: Vi er ubyråkratiske og ser helheten i større grad enn mange andre aktører.