Nyheter

Lederintervjuet: Marianne Gran Juriks

- Jeg er ikke en type som går rundt og er så stolt, men jeg er faktisk litt stolt av utvalget jeg leder, sier Marianne Gran Juriks, leder for Akademikerne Privat.

13. desember, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

I jubileumsåret 2017 intervjuet Akademikerne lederne av medlemsforeningene.

Juriks er likevel full av lovord når det gjelder Akademikerne Privat, et samarbeidsutvalg på tvers av de ulike Akademikerne-foreningene, med unntak av Kol og Lektorlaget. Utvalget jobber for medlemmer i privat sektor, og samarbeider om det foreningene er enige om å samarbeide om. Juriks er leder.

- Det er veldig nyttig å diskutere de problemene foreningene baler med. Vi er flinke til å lytte og å se hverandres kompetanse. Folk er med. Ingen sitter med hodet ned i maskinen. Det er flinke folk. Det er takhøyde og engasjement.

Akademikerne fyller 20 år i år og har tatt en prat med lederne i alle våre seks forhandlingsutvalg og samarbeidsutvalg. 

Tekna

Advokaten er direktør for arbeidsliv og juss hos Tekna, ved siden av jobben som utvalgsleder.

Utvalgets medlemmer er opptatt av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og rollen til de lokale tillitsvalgte. En av sakene samarbeidsutvalget jobber med er inkluderende arbeidsliv.

- Vi mener arbeidsgiver må ha et større ansvar for å ta vare på sine ansatte, dels ved å tilrettelegge og å ta vare på dem, men også ved å sørge for kompetanseutvikling for alle ansatte slik at de er nyttige medarbeidere også når det skal omstilles og virksomhetene skal utvikles.

I tillegg er de opptatt av at det ellers også skal være ordnede forhold for medlemmene. Juriks nevner stikkordet «arbeidstid» og betalt overtid.

- Det skal være ordning og reda. Utgangspunktet skal være fast ansettelse i 100%-stillinger. Det er veldig få som sier de helst vil være midlertidig ansatte. De aller fleste vil ha fast jobb. Og fleksibilitet. At man kan få permisjon for eksempel. I tillegg er vi opptatt av varsling, og hvordan varsling håndteres på arbeidsplassene

Å redusere andelen med særlig uavhengig stilling er også noe de har høyt på agendaen, sammen med pensjon og tiltak for arbeidsledige.

Trenger noen som står opp for enkeltpersoner

Hun mener Akademikerne generelt, og Akademikerne Privat især, gir muligheten til å være en del av noe større. 

- Vi kan være med å påvirke mer enn om hver forening står alene. Vi blir involvert i problemstillinger foreningene ellers ikke hadde fått ta del i. Det å bli hørt, og tatt med på råd. Det tenker jeg er flott.

- Hvordan skal man få flere til å organisere seg?

- Flere arbeidsgiverne må se nytten ved å ha lokale tillitsvalgte som representerer de ansatte. Tillitsvalgte må ha tid til å bli dyktige, og gå på kurs.

Juriks peker på at mange tillitsvalgte medlemmer har «særlig uavhengig stilling». Det gjør at ordinært arbeid hoper seg opp når de jobber med oppgaver som er knyttet til vervet som tillitsvalgt, og de får ikke overtidsbetalt.

- Man må ha en holdning som verdsetter gode tillitsvalgte. Vi trenger noen som står opp for enkeltpersoner der ute i virksomhetene.