Jubileumsintervjuet: Lektorlederen

I jubileumsåret 2017 vil Akademikerne jevnlig publisere intervjuer med lederne av medlemsforeningene. *Denne uken er det Rita Helgesen, leder av Norsk Lektorlag.
08. oktober, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Norsk Lektorlag jobber for at flere skal forstå hvilken betydning akademisk arbeidskraft og høy fagkompetanse har for samfunnet, og at grunnlaget legges i en skole med kompetente lærere som setter fag og læring i sentrum. God kvalitet i grunnopplæringen er en forutsetning for at fremtidens akademikere kan få et godt faglig grunnlag for studiene.

- Norsk Lektorlag vil heve kvaliteten i undervisningen, og ønsker å være en pådriver i utdanningspolitikken. En hovedoppgave for å få til dette er å sikre best mulig lønns- og arbeidsvilkår for våre over 5 600 medlemmer. Mange underviser i videregående skole, men vi har også medlemmer i grunnskolen, i UH-sektoren og i kulturlivet der Operaens solister, Oslofilharmoniens musikere og en rekke domkantorer er organisert i Norsk Lektorlag. I tillegg har vi nesten tusen lektorstudenter som medlemmer, sier Helgesen.

[script1]

FAGFORENINGEN FOR LEKTORER: Elevene fortjener lærere som har faglig tyngde.

Helgesen er selv lektor med nesten 30 års erfaring fra videregående skole der hun har undervist i norsk, historie og samfunnsfag. Hun har vært både hovedlærer og fagleder samt arbeidet i fylkeskommunen med etterutdanning, IKT og voksenopplæring. Dette har gitt en svært god faglig ballast for å lede landets lektorer.

- I Norsk Lektorlag har jeg gått gradene fra å være tillitsvalgt på egen skole, til fylkesleder i Østfold og flere perioder i sentralstyret. Jeg er nå inne i mitt andre år som leder i Norsk Lektorlag, og finner det både morsomt og givende å kunne påvirke utdanningspolitikken direkte, og å få bruke min lange skoleerfaring i arbeidet opp mot nasjonale beslutningstakere, sier Helgesen.

Hun er ikke i tvil om at Akademikerne kommer til å være en viktig organisasjon i fremtiden fordi en stadig større del av befolkningen vil ta høyere utdannelse. Fremtidens arbeidsliv er kunnskapsbasert, og Akademikernes medlemsforeninger representerer mange av yrkesgruppene med høyest kompetanse i samfunnet.

- Vi må være viktige premissleverandører i samfunnsdebatten, og passe på at det også i fremtiden stilles høye krav til kompetanse, sier Helgesen.

I fremtiden ser hun både utfordringer og muligheter for Akademikerne som hovedorganisasjon og faglig felleskap.

- En viktig utfordring fremover vil være å rekruttere nye medlemmer i et arbeidsliv der færre er fast ansatt, og færre velger å organisere seg. Akademikerne må være en attraktiv organisasjon også for de høyt utdannede som av ulike grunner har en løsere tilknytning til arbeidslivet. Akademikernes slagord er «våger å tenke nytt», og vi må fornye oss og vise at vår kompetanse som medlemsforening er relevant i et arbeidsliv i endring. Å organisere seg skal lønne seg også om 20 år, avslutter Helgesen.