Nyheter

Lederintervjuet: Juristpresidenten

– For Juristforbundet er rettssikkerheten kjerneverdien, og ett av de grunnleggende elementer som samfunnet vårt må bygge på, forteller forbundets president Curt A. Lier.

Lederintervjuet: Juristpresidenten
01. oktober, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

I jubileumsåret 2017 intervjuet Akademikerne lederne av medlemsforeningene.

– Vi arbeider for at alle skal ha tilgang til nødvendig juridisk rådgivning og veiledning, uavhengig av økonomi og geografi. Det viktigste jurister gjør for samfunnet, er å tolke og gi råd om lovverket. Vi veileder og bistår enkeltpersoner og virksomheter i møtet med deres rettigheter og plikter, sier Lier.

Juristforbundet mener det er viktig å avmystifisere rettsvitenskap som fag. Lover, normer og regler påvirker samfunnsutviklingen. De er bærebjelkene i rettsstaten og demokratiet, mener Lier. Han trekker frem flyktningkrisen 2015 – 2016 som eksempel. Her ble myndighetene fristet til å omgå regelverket, slik at man med loven som verktøy kunne nekte folk på flukt adgang til Norge.

– Jeg mener at vi aldri skal tilpasse loven etter landskapet. Går vi på akkord med våre grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper, vil kostnaden kunne bli selve den norske samfunnsmodellen, og hvordan vi ser på oss selv som nasjon. Juristforbundet ser det som vår oppgave å beskytte rettsstaten og demokratiet, også i krevende tider når den enkleste løsningen ville vært å «fire litt» på loven.

Lier vektlegger også Juristforbundets oppdrag som fagforening for over 21 000 jurister og juridiske studenter.

– Medlemmenes lønn og arbeidsvilkår står til enhver tid øverst på agendaen vår. Nettopp gjennom gode rammebetingelser og posisjoner i alle deler av samfunnet får juristene muligheter og motivasjon til å bidra til rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper som er (?) vårt samfunnsoppdrag, understreker Juristforbundets president.

Han er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1998 og har sjefskurset ved Forsvarets Høgskole fra 2012. I tillegg har han ulike typer lederutdanning og frivillige tillitsverv på vegne av organisasjonene han er medlem av som jurist og akademiker.

– Jeg har vært president i Juristforbundet på heltid siden januar 2013, etter nærmere tre år som forbundsleder ved siden av sjefsjobb i politiet. Store deler av min yrkeskarriere har jeg fra Oslo politidistrikt. Først som politiadvokat og senere i flere lederstillinger – sist som seksjonssjef for arrest- og påtaleseksjonen, forteller Lier.

Akademikerne er ifølge Lier fremtidens arbeidstakerorganisasjon.

– Akademikerne representerer kunnskap, kompetanse og faglig spennvidde med 200 000 svært kompetente medlemmer. Organisasjonens medlemsforeninger har forholdsvis ulike interessefelt, kompetanseområder og antall medlemmer. Vi er imidlertid enige om å arbeide for systematisk styrking av kunnskap og kompetanse, et allsidig og konkurransedyktig næringsliv og en konkurransedyktig offentlig sektor. Vår styrke er nettopp spennvidden i kompetanse og viljen til å samarbeide. Akademikerne har medlemmer over hele landet, spredd på alle sektorer og i alle bransjer. Vi har fordelen av å ikke være sektorspesifikk, sier han.

MEDLEMMENE: Dette er kompetente og profesjonelle personer — som gjør en forskjell både på arbeidsplasser og i samfunnet ellers.

Lier mener at hvis det stemmer at kunnskap blir den nye oljen for nasjonen Norge, sitter Akademikernes medlemsorganisasjoner på fremtidens viktigste eksportvare.

– Norge kan, som kjent, ikke konkurrere på pris fordi vi har et høyere lønnsnivå en landene vi konkurrerer med. Derfor må vi satse på kunnskap og kvalitet. Dette kan Akademikernes medlemmer levere, sier han.

– Den største utfordringen for Akademiker-fellesskapet er å bidra til bedre vilkår for forskning og utdanning. Hvis Norge fortsatt skal kunne være et av verdens beste land å bo i, må vi våge å satse. Ingen nasjon har noen gang klart å spare seg til suksess og velstand. Vi må satse tungt og langsiktig innenfor de områder hvor vi har et konkurransefortrinn, sier juristpresidenten.

Lier tror en stor mulighet for Akademikerne vil være å utnytte den enorme kompetansen som ligger i medlemsmassen til primærorganisasjonene.

– Her er vi i en særstilling. Ingen annen hovedorganisasjon kan konkurrere med oss på kompetanse.

[script1]

STORT ENGASJEMENT: I anledning 20 års-jubileet til Akademikerne har Juristforbundet laget en video som viser frem noe av hva foreningen har gjort de siste årene.