Nyheter

Lederintervjuet: Arkitekt-lederen

- Hvis framtiden i Norge er kunnskapssamfunnet, er det akademikere som skal være med å sette premisser ved utformingen av dette, sier styreleder i Arkitektenes Fagforbund, Bent Aaby.

Lederintervjuet: Arkitekt-lederen
23. oktober, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

I jubileumsåret 2017 intervjuet Akademikerne lederne av medlemsforeningene.

Han mener akademikere av alle slag vil være viktige grupper ved nyetableringer av arbeidsplasser, også blant innovative og nyskapende gründere.

- Vi skal arbeide for at akademisk kompetanse ikke blir en begrenset ressurs. Akademikerne jobber for å gjøre de ulike tilknytningsformene i arbeidslivet mer likeverdige, særlig med tanke på sosial trygghet og forutsigbarhet.

Bent Aaby ble ferdig utdannet arkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo i 1982. Siden jobbet han for flere private arkitektkontorer, før han ble ansatt ved Teknisk avdeling – nå Eiendomsavdelingen – ved Universitetet i Oslo.

- Etter å ha vært tillitsvalgt på universitetet i noen år ble jeg rekruttert til å sitte i styret i Arkitektenes Fagforbund (AFAG), og fra 2009 har jeg også vært leder, forteller han.

Rett lønn

Aaby er 60 år, født i Brevik — Grenland. Gift, to voksne barn og bor i Oslo. Som styreleder i AFAG mener han det viktigste er å sikre at de ansatte får riktig betalt.

- Samfunnet, private eller det offentlige, må være villige til å betale for tjenestene til dem som arbeider med det fysiske miljøet.

I tillegg er AFAGs oppgaver er å yte medlemmene bistand i tvister med arbeidsgiverne, arbeide for relevant og forsvarlig utdanning og ikke minst å arbeide for å promotere den arkitektfaglige kompetansen i alle sektorer og innenfor ulike arbeidsfelt. AFAG fylte 35 år tidligere i år og opplever stadig økt medlemstilstrømning.

[script1]

AFAG: ser verdien av god arkitektur og vi jobber for ordnede arbeidsforhold.

- Gjennom stadig god vekst har vi bevist at vi har et unikt tilbud til arkitekter i både privat og offentlig sektor, enten de er sivilarkitekter, landskapsarkitekter eller interiørarkitekter. Vi finner løsninger på ofte kompliserte spørsmål og er effektive og løsningsorienterte når medlemmene henvender seg til oss for hjelp.

- Akademikersamarbeidet gir stor troverdighet

Ifølge Aaby er samarbeidet med Akademikerne og de 12 andre medlemsorganisasjonene uvurderlig for AFAG i de store tariffområdene. Han peker på at arkitekter utgjør en liten faggruppe, og i offentlig sektor er medlemmene ofte få og ikke sjelden alene på sine arbeidsplasser.

- Å ha et godt akademikersamarbeid er viktig for at medlemmene skal merke vår relevans som arbeidstakerorganisasjon. Dessuten gir mangfoldet i Akademikerne en god tverrfaglighet som gjør at vi kan framstå med stor troverdighet i samfunnspolitiske spørsmål uten at vi blir anklaget for å ha en skjult agenda for egne medlemmer.

- Må skape gode tillitsvalgte

Den største utfordringen for Akademikerne som hovedorganisasjon tror han er at færre enn før organiserer seg.

- Medlemmene må oppfatte medlemsforeningenes innsats og bidrag som relevante og aktuelle.

Nøkkelen til å øke organisasjonsgraden er flinke tillitsvalgte, mener Aaby.

- Den tillitsvalgte må kunne målbære resultater i en eller annen form for sine medlemmer lokalt, samtidig som rollen som partner for medlemmene, og ikke bare rollen som part i dialogen på arbeidsplassen, må utvikles.

Aaby tror mange tillitsvalgte opplever at de har liten støtte både i ledelsen og blant egne medlemmer.

- Vi må utvikle opplegg for tillitsvalgte slik at de blir i stand til å gjøre en god jobb for medlemmene på en kvalifisert og meningsfull måte. Er den tillitsvalgte god, blir medlemmene mer engasjert og dette kan bidra til å øke rekrutteringen.