- Humanistene må tørre å ta plass

Humanister synes studiet er mindre relevant for arbeidslivet enn andre akademikere. En cybersikkerhets-sjef, en interaksjonsdesigner og en klartekst-gründer fortalte et fullsatt frokostseminar hvordan de har lykkes.
23. mai, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

- Vi trenger humanistene for å forstå fremtidens utfordringer, og har sammen et ansvar for å spre deres kompetanse i arbeidslivet. De er skjulte ressurser, sa Kari Sollien, leder av Akademikerne under sitt åpningsinnlegg.

Sammen med Samfunnsviterne inviterte hun i dag til frokostmøte om humanistenes bidrag til innovasjon og verdiskaping. Foran en fullsatt sal, ledet av ordstyrer Ola Rydje, kommentator i Dagbladet, fikk tre humanister vise deres verdi i praksis. Tone Thingbø fra EY, Knut Melvær fra Netlife Research og Heidi Bunæs Eklund fra NTB Arkitekst ga hver på sin måte uttrykk for humanistenes verdi, men også utfordringer.

- En må tørre å ta plass, og gripe mulighetene, sa Tone Thingbø under sitt innledningsforedrag.

Hun tok tilhørerne med på en reise fra russiske kulturstudier, via Forsvaret til hennes nåværende arbeid som sjef for cybersikkerhet i EY.

Undersøkelser utført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), viser at humanister er mindre fornøyd med utdanningens relevans for arbeidslivet enn andre.

Religionsviter Knut Melvær utfordret humaniora og akademia til å gå i seg selv, og åpne seg mer mot næringslivet.

- Kanskje det ikke er samfunnet det er som er problemet, kanskje det er humaniora, sa Melvær under møtet.

Heidi Bunæs Eklund snakket om firmaet sitt hun har vært med på å starte, NTB Arkitekst og hvordan humanistkompetansen kommer til nytte for store kunder.

- Som nyutdannet humanist tenkte jeg nytt og ønsket å gjøre noe relatert til språk. Men, vi var jo nødt til å finne noen som ønsket å betale penger for produktet vårt, sa Bunæs Eklund.

Merete Nilsson, leder av Samfunnsviterne, avsluttet frokostseminaret:

- Dette møtet har handlet om å vise praktiske eksempler på hva humanisten gjør i arbeidslivet, ikke bare å snakke om det. Jeg tror innlederne både har inspirert og fått oss til å tenke.