Nyheter

Haugli svarer om pensjon

Statsråd Anniken Hauglie sier at hun håper å komme til enighet om en løsning om offentlig tjenestepensjon med partene til høsten. – Det er bra at hun vil forankre dette i organisasjonene, og det er positivt med fortgang i denne prosessen, sier Akademiker-leder Kari Sollien.

Haugli svarer om pensjon
30. mars, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikerne har tidligere tatt til orde nødvendigheten av å få på plass en ny offentlig tjenestepensjon. Det var i februar i år at arbeidstakerorganisasjonene sendte et felles brev til statsråd Anniken Haugli hvor de etterlyste signaler fra regjeringen om hvordan den vil avslutte arbeidet med en ny offentlig tjenestepensjon.

I svarbrevet fra arbeidsministeren som ble sendt 24. mars sier hun at «prosessen skal ha rom for at resultatet forankres i organisasjonene».

- Det er nødvendig å få et nytt system på plass raskt, så vi trenger at hjulene holdes i gang i dette arbeidet, sier Kari Sollien. 

Arbeids- og sosialdepartementet: Ønsker ny tjenestepensjon for offentlig ansatte

Etterlyser fremdrift i arbeidet med offentlig tjenestepensjon

Forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon har brutt sammen