Nyheter

Forventer reell innstramming av midlertidighet i staten

- Det er ingen gode argumenter for at statsansatte skal ha et svakere vern enn andre arbeidstakere. Vi er glade for at stortingskomiteen har tatt våre bekymringer på alvor, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Forventer reell innstramming av midlertidighet i staten
28. juni, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

I går avga Kommunal- og forvaltningskomiteen sin innstilling til Stortinget om ny lov om statens ansatte. Akademikerne har sammen med Unio og YS Stat advart i et felles innspill mot at lovforslaget åpner for fortsatt ulik behandling av ansatte i staten og resten av arbeidslivet.

- Vi er glade for at komitéflertallet så tydelig vektlegger at loven skal føre til en reell innstramming av midlertidighet. Staten er en versting på dette feltet, og vår bekymring har vært at det nye regelverket i praksis vil bety liten endring, sier Kari Sollien.

Komiteen understreker at «statens særpreg» ikke skal innebære en videre adgang til bruk av midlertidige stillinger, og at statens sterke stilling ikke kan brukes som et generelt argument for hverken oppsigelse eller midlertidighet. 

- Vi har vært tydelige på at midlertidighet må tolkes på samme måte i staten som i arbeidslivet for øvrig, og er fornøyd med at innspillene våre er blitt hørt. Det er ingen gode argumenter for at statsansatte skal ha et svakere vern enn andre arbeidstakere, sier Sollien. 

Forslag til ny lov om statens ansatte skal vedtas av Stortinget 12. juni.