Nyheter

Forventer at Sanner sikrer faste forskerstillinger

- Vi jubler ikke før vi ser det endelige resultatet, men det er positivt at det er signaler om innstramming av det lovforslaget som var på høring, sier Akademikerne-leder Kari Sollien om ny lov for statsansatte.

Forventer at Sanner sikrer faste forskerstillinger
28. mars, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Regjeringen legger før påske frem ny tjenestemannslov – kalt «Ansatt i staten». I går presenterte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deler av lovforslaget, der man blant annet foreslår at statlig ansatte skal få fast ansettelse etter tre år i stedet for dagens fire. 

Kari Sollien har klare forventninger om bedring for ansatte i akademia.

- Dagens lovverk rammer kvalitet og rekruttering. Lovverket for de statlig ansatte er nødt til å ligge mye nærmere arbeidsmiljøloven for å begrense omfanget av midlertidige ansettelser. Vi er usikre på om forslaget går langt nok for å sikre denne harmoniseringen. Det er positive signaler, men vi må se det endelige lovforslaget før vi kan konkludere, sier Sollien.

Tall fra Database for statistikk om høgre utdanning viser at det i gjennomsnitt er 19,7 prosent midlertidig ansatte ved utdanningsinstitusjonene. Ved enkelte fakulteter er snittet mye høyere.

Akademikerne har over lang tid tatt til orde for mindre midlertidighet, senest i et større oppslag i Klassekampen, der Sollien krevde flere faste stillinger. Enkelte fakulteter i Norge har over 40 prosent midlertidig ansatte

- Hvordan skal vi kunne kreve verdensledende forskning når vi ikke kan tilby grunnleggende sikkerhet for de ansatte? Dette er hemmende for rekrutteringen av de beste, og for kvaliteten på forskningen som leveres, sier Sollien.