Nyheter

Forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon er i gang

LO, Unio, YS og Akademikerne var mandag i det første møtet i Arbeids- og sosialdepartementet om nye pensjonsordninger i offentlig sektor.

Forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon er i gang
18. desember, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Målet er enighet mellom arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og arbeidslivsorganisasjonene om ny offentlig tjenestepensjon 1. mars 2018.

- Vi er glade for at prosessen endelig er i gang. Dette er et arbeid som har stor betydning for medlemmene våre, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Skal lønne seg å jobbe

Avtalen har som utgangspunkt at alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening, tjenestepensjon skal beregnes uavhengig av folketrygden, og at pensjon skal kunne tar ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten av pensjonen avkortes.

- Dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den nye folketrygden på en bedre måte, blant annet for at yngre medlemmer kan kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig. En samlet løsning må ta flere hensyn. Forhandlingene vil bli vanskelige, og problemstillingene er komplekse, uttaler Akademikerne, YS, Unio og LO i en felles pressemelding.

For Akademikerne er det sentralt at det skal lønne seg å stå lengre i arbeid.

- Pensjonssystemet må motivere og belønne de som velger å pensjonere seg senere. Det må gis mulighet for fleksibilitet for at flere skal velge dette, sier Sollien.

Sollien understreker at det også er viktig at inntektsnivået man får som pensjonist står i forhold til sluttlønnen som yrkesaktiv.

- Den nye ordningen må sørge for at alle arbeidstakere opprettholder noenlunde samme levestandard som pensjonist, sier Akademikernes leder.

Innstilt på samlende løsninger

Arbeidstakerorganisasjonene er innstilt på å finne helhetlige, samlende og gode løsninger for alle i offentlig sektor. Regjeringen har vært tydelig på at den ikke vil legge frem et lovforslag for Stortinget uten at partene er enige om ny ordning.

Offentlig tjenestepensjon er etter tariffoppgjøret 2009 og Stortingets senere behandling omfattet av flere innstramninger, blant annet levealdersjustering, indeksering og ny uførepensjon. Arbeidstakerorganisasjonene legger derfor til grunn at de endringene som skal gjøres i offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP denne gangen ikke er innsparinger.