Nyheter

Etterlyste bedre tiltak for å få folk tilbake i jobb

- Arbeidsledige må kunne ta studiepoeng uten å miste retten til dagpenger, sa Akademikernes leder Kari Sollien i budsjetthøringen i arbeids- og sosialkomiteen.

Etterlyste bedre tiltak for å få folk tilbake i jobb
02. november, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Fredag møtte leder Sollien i Arbeids- og sosialkomiteen sammen med nestleder Tryggve Eng Kielland i Samfunnsviterne og direktør for samfunnspolitikk i Tekna, Terje Sletnes.

Sollien etterlyste muligheten til å kombinere studiepoeng uten å miste retten til dagpenger. 

- Dagens regelverk er for rigid. Mange langtidsutdannede blir i praksis avskåret fra å ta de kursene de trenger. De blir sittende som passive mottakere og møtes med tilbud om kompetanseutvikling som ikke hjelper dem, sa Sollien under høringen.

Akademikerne ønsker at det åpnes for å ta inntil 20 studiepoeng uten at det gir trekk i dagpengene.

- Nedbemanningene i oljenæringen har ført til at mange har mistet jobben. Kompetansen de sitter på må raskt omstilles og gjøres relevant for andre næringer. For mange akademikere betyr dette at man må ta fag på universitet eller høyskole, sa Sollien.

Positivt for oppstartsbedrifter

Akademikerne er positive til regjeringens forslag om å oppheve skillet mellom utviklings- og oppstartfasen for de som starter egen virksomhet mens de mottar dagpenger.

- Det fjerner unødig rapportering og et uhensiktsmessig skille. Fordi det i mange tilfeller tar mye mer tid enn 12 måneder å etablere ny virksomhet, mener vi at det vil være riktig å åpne for at periodene man kan motta dagpenger kan utvides noe, sa Sollien.

Hun understreket at det også er behov for å se nærmere på sikkerhetsnettet til de som ikke er fast ansatt, som selvstendig næringsdrivende. 

-Vi må sikre de gruppene som i dag ikke har rett på dagpenger. Dette er vanskelige spørsmål, uten enkle svar. Vi oppfordrer Stortinget til å be regjeringen om å utrede dette, sa Sollien.